Strålningen överskrider europeisk standard

Hög strålning får Frankrike att stoppa Iphone

Iphone 12

ANFR uppmanar Apple att åtgärda problemet eller återkalla alla redan sålda enheter.

Publicerad Uppdaterad

Det är den franska nationella frekvensmyndigheten (ANFR) som uppmanar Apple att dra tillbaka Iphone 12 från den franska marknaden med omedelbar verkan.

Orsaken är att ANFR nyligen kontrollerade absorptionshastigheten (SAR) för 141 telefoner, och i fallet med Iphone 12 uppmättes att människokroppen tar upp elektromagnetisk energi på 5,47 watt.

ANFR uppmanar Apple att göra allt som står i dess makt för att åtgärda detta fel så snabbt som möjligt. Om så inte sker måste Apple återkalla alla redan sålda enheter. Apple å sin sida bestrider uppgifterna och säger att Iphone 12 håller sig inom uppsatta gränsvärden.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som hanterar dessa frågor och där konstaterar man att det i omfattande forskning nationellt och internationellt över lång tid inte kunnat säkerställas några strålskyddsrelaterade hälsorisker kopplade till  mobiltelefonanvändning.