1
1
https://www.mobil.se/nyheter/just-nu-svensk-domstol-haver-5g-forbudet-mot-huawei
569492
Nyheter
falskt
Timmar innan planerade auktionen

Domstol häver 5G-förbudet mot Huawei: Svenska 5G-auktionen skjuts upp

Förvaltningsrätten har hävt det förbud som Post- och Telestyrelsen med ledning från Säpo och Försvarsmakten beslutat om när det gäller 5G i Sverige och användning av Huaweis utrustning i de näten.

Det var i slutet av oktober som PTS, Post och Telestyrelsen meddelade detaljer kring den kommande auktionen om frekvenser för fortsatt utnyggnad av 5G i Sverige. De stora operatörerna fick alla tillstånd att delta i auktionen men under förutsättning att de inte använde utrustning från Huawei. Vi har tidigare idag berättat att Huawei överklagat beslutet och nu står det klart att Förvaltningsdomstolen hävt förbudet.

– Förvaltningsrätten har kommit fram till att Huawei har rätt att överklaga PTS beslut. Beslutet om inhibition innebär att de villkor som avser bl.a. användning av produkter från Huawei tills vidare inte gäller under förvaltningsrättens fortsatta prövning av målet. Förvaltningsrättens prövning omfattar inte frågan om PTS auktion ska genomföras, utan det är upp till PTS att avgöra. Förvaltningsrätten kommer även fortsättningsvis att handlägga målet skyndsamt, säger Johan Lundmark, chefsrådman.

Efter att Förvaltningsrätten nu tagit beslutet att häva förbudet ska de ta ställning till både Huaweis synpunkter och låta PTS yttra sig i ärendet. Enligt det beslut om att häva förbudet som Förvaltningsrätten publicerat så har Huawei redan idag påverkats kraftigt av förbudet eftersom de uppger att kunder sagt upp leveransavtal på grund av förbudet.

Auktionen om frekvenser var planerad att starta imorgon tisdag den 10 november. I samband med att Huawei lämnade in sin överklagan sade PTS att Huawei enligt dem inte var part i målet och därför inte kunde överklaga. Det håller alltså inte Förvaltningsdomstolen med om, utan säger istället att Huawei påverkas på ett sådant sätt att de visst ska kunna överklaga beslutet.

I Förvaltningsrättens beslut nämns att auktionsdeltagarnas strategi för budgivningen kan påverkas kraftigt av vilken utrustning de är tillåtna att använda. Idag, efter Förvaltningsrättens beslut är alltså Huaweis utrustning åter tillåten att använda, i alla fall tillfälligt i de kommande 5G-näten i Sverige. 

En stund efter beslutet från Förvaltningsrätten meddelade PTS att auktionen som alltså skulle hållits på tisdagen nu skjuts upp. Det är inte första gången som auktionen skjuts på framtiden. Frekvenserna skulle ha tilldelats redan under första kvartalet 2020. Nu ska PTS analysera Förvaltningsrätens beslut och se över när auktionen kan hållas, något man hoppas kunna göra så snart som möjligt.