Bättre på vägarna

Karttjänsten Waze får nya funktioner

Även Sverige får ta del av många av Wazes nya uppdateringar.

Publicerad Uppdaterad

Den Google-ägda karttjänsten Waze håller på att uppdateras med sex stycken nya funktioner som ska göra navigation enklare. Hanteringen av rondeller, eller cirkulationsplatser, förbättras med tydligare instruktioner för hur föraren ska navigera i filer för att hamna rätt. Funktionen lanseras globalt för Android-användare denna månad, och senare i år för Ios. 

En annan funktion som kommer denna månad till både Android och Ios är bättre information kring hastighetsbegränsningar. Det gäller även mer omfattande information om farthinder, skarpa kurvor och liknande som ska göra det enklare att planera sin körning. En tredje funktion som kommer till Android och Ios denna månad är att Waze håller koll på vilka rutter du brukar använda och håller extra koll på dem för att kunna uppmana att byta rutt om något trassel inträffar som vägarbete, en olycka et cetera. 

En funktion som till en början bara lanseras i USA, Kanada, Mexiko och Frankrike är att Waze kan varna föraren om att det kommer utryckningsfordon, för att enklare kunna hålla undan och släppa fram fordonen. Funktionen kommer till Android och Ios för de nämna länderna denna månad. Enligt Google kommer den att släppas i fler länder fram över, men man nämner inte vilka.