4 kronor per gigabyte

Kassettskatt på Iphone enligt domstol

Bild: Jan Vašek
Bild: Jan Vašek

I ett domstolsutslag har Svea Hovrätt slagit fast att kassettskatten ska gälla de Iphone som Telia säljer. Kostnaden kan bli upp till 4 kronor per gigabyte.

Publicerad Uppdaterad

Det är Copyswede, som företräder Sveriges kompositörer, som dragit Telia inför domstol. Deras argument är att de Iphones som Telia säljer (och andra smartphones från andra försäljare men själva rättssaken gäller Teliasonera och Iphone) används för kopiering av musik. Därmed faller de under kassettskatten, som infördes för att kompensera kompositörer för inkomstbortfall när privatpersoner kopierar musik för eget bruk.

Kassettskatten inffördes som namnet antyder i en tid när vinyl- och CD-skivor kopierades till kassettband. I dag sker nog den överväldigande delen av musikkonsumtionen via strömmande tjänster där konsumenten betalar för sig via en månadsavgift. Telia har också i sitt försvar hävdat att Iphone inte kan sägas huvudsakligen användas för att kopiera musik.

Svea Hovreätt valde dock att gå på Copyswedes tolkning av lagen, och Iphone skulle därmed vara belagd med kassettskatt. Domstolen har inte slagit fast några belopp, men Copyswedes krav är upp till 4 kronor per gigabyte. Det skulle innebära en extrakostnad på 256 kronoer för en Iphone med 64 GB lagringsminne.

Svea Hovrätt är näst sista instans i rättsprocessen, och Teliasonera tänker överklaga till Högsta Domstolen då man anser att frågan är principiellt viktig.

Vad anser ni? Har kassettskatten spelat ut sin roll eller är den fortfarande relevant? Kommentarsfältet är ert!

Källa