https://www.mobil.se/nyheter/microsofts-ai-ska-hj-lpa-synskadade
562470
Nyheter
Office 365

Microsofts Ai ska hjälpa synskadade

Snart kommer synskadade personer att få hjälp av Microsoft Ai med beskrivningar av bilder som visas i bland annat Word och Powerpoint.

Ett exempel på en kommande funktion är att programmet automatiskt kommer att föreslå så kallade alt-texter för bilder. Den informationen kan användas av fristående verktyg som ska förklara för en synskadad vad bidlen föreställer. De färdiga alt-texterna ska vara beskrivande så att de ger en rättvis bild av det som bilden föreställer. 

Microsoft använder företagets ”Computer Vision Cognitive Service”, som med hjälp av bland annat djupinlärning lär sig att bättre tolka och beskriva innehållet i en bild. 

”Vi kommer att erbjuda automatiska förslag för alt-text när du lägger in en bild som kan kännas igen med en hög grad av sannolikhet. Genom maskininlärning så kommer den här tjänsten att förbättras när fler personer använder den, vilket kommer att spara dig väsentlig tid när du gör presentationer med mycket mediainnehåll.” skriver utvecklarna bakom Microsofts 365 på deras blogg. 

Till en början kommer den nya bildfunktionen att vara tillgänglig för Office 365 prenumeranter som använder pc-versionerna av Office och Powerpoint. Senare kommer funktionen även till Mac-versionerna och mobilapplikationerna i Officefamiljen. 

Ämnen