Tips och tricks

Mobila trumfkort inom vården

Johan Heilborn, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, har varit med och tagit fram en mobil lösning för att upptäcka hudcancer.

Visa värdet och lär dig lagen var några av råden som startups inom mobil hälsa fick under måndagen på Digital Health Days.

Publicerad Uppdaterad

– Jag var här förra året, många hade jättebra lösningar men var frustrerade över att de inte användes.
Det säger Kristofer Vernmark, leg. psykolog och affärsområdeschef för Psykologpartners onlinebaserade KBT-tjänster, under sitt föredrag på  Digital Health Days på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Till skillnad från de olyckliga utvecklare av digitala hälsolösningar som han träffade under förra årets mässa har Kristofer Vernmark och hans kollegor lyckats få sina tjänster välkomnade av vården: deras Internet-coachning Ångesthjälpen är CE-märkt, det vill säga EU-godkänd. Framgångsreceptet består enligt Kristofer Vernmark i att bevisa sitt värde och att sälja in sig.

Unikt mobilt värde
En stor del av värdet låg i den mobila tillgängligheten och effektiviseringen.

– Vi kunde visa direkttillgång till effktiv behandling, dygnet runt alla dagar i veckan. 

Med terapi via sms, video, telefonsamtal och online hinner dessutom personal med upp till fyra gånger så många partienter, säger Kristofer Vernmark, och pekar på bristen på psykologer och psykoterapeuter. 

Samarbeten och relationer
För att sälja in din tjänst , fortsätter han, måste du lära dig hur vårdsystemet fungerar, vilka andra värden förutom pengar som räknas. Genom relationer och samarbeten gäller det att skapa en långsiktig strategi.

– Vi arbetar inte med projekt längre. Projekt är en kortvarig lösning, sen är pengarna slut.

I grunden måste det dock alltid ligga forskning, framhåller Kristofer Vernmark. Samtidigt som en lyckad innovation kräver att du alltid ligger steget före, kräver vården en vetenskaplig utgångspunkt för densamma. Vilket gör att Psykologpartners online-behandling – än så länge – sköts av människor. 

– Det finns studier på automatiserad feedback, och det ser ut som den ger mer eller mindre samma resultat. Men det finns för lite material, konstaterar Kristofer Vernmark.

Köförkortare
En annan mobil vårdlösnings framgångssaga innehåller liknande ingredienser som Ångesthjälpen. Dermicus är en av Sveriges första CE-märkta teledermatologiska tjänster och är skapad utifrån det faktum att många av de hundratals människor i Sverige som dör i hudcancer varje år hade kunnat räddas om tumören upptäckts i tid. 

– Det finns ställen i Sverige där man får vänta mellan en till tre månader på att få träffa en dermatolog, vilket såklart inte är bra när tidig diagnos är viktig, konstaterar Johan Heilborn, dermatologispecialist och överläkare vid tumörsektionen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Genom Dermicus kan läkare i primärvården skicka smartphone-foton på patienters misstänkta hudcancer för en diagnos. Vid ett upptäckt fall remitteras patienten direkt till operation istället för att ta omvägen via en specialist för bedömning.

– På så sätt slipper vi ett steg i vårdkedjan, säger Johan Heilborn.

Ny teknik ändrar lagen
Det krävs utbildning och certifiering för att analysera bilerna, men att de innehåller tillräckligt med data har blivit vedertaget av vårdsystemet. Just acceptansen av den nya tekniken framhåller Daniel Eliasson från Apegroup, som varit med i framtagandet av Dermicus, som en viktig och glädjande lärdom. Samtidigt höjer han ett varnande finger för de fallgroparna som juridiska medicin- och säkerhetsaspekter döljer:

– Du måste från dag ett kolla upp dem. Läs lagen! Den är en utmaning, men den ändras också. Den nya tekniken ändrar den, säger han.