Guide: Mobilize your business

Mobile first: möjligheter och utmaningar

Foto: Uber

Mobil produkt- och tjänsteutveckling: Den första kontakten med din verksamhet sker i allt högre utsträckning i mobilen Det gäller att strategin hänger med.

Publicerad Uppdaterad

– Allt eftersom kunder i allt högre grad använder mobilen för att söka information och jämföra priser ökar sannolikheten att första kontakten med dig blir genom ett mobilt gränssnitt, slår Stefan Schmidt, Vice President Product Strategy på Hybris Software, som utvecklar e-handelsplattformar, fast. 

Men den mobila tekniken innebär inte bara nya kanaler för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Att låta den bli en del av en befintlig produkt eller tjänst – eller låta den skapa helt nya sådana – blir allt vanligare och därmed viktigare. Mobila konsumenter kräver mobila produkter och tjänster. Användandet av internet i mobila enheter har ökat enormt de senaste två åren, konstaterar .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) i rapporten Svenskarna och internet 2013. Användartillväxten visar inga tecken (förutom i åldersgruppen över 76 år) att stanna av och såväl jobb som privatliv finns i allt större utsträckning samlat på mobila enheter.

Kundnytta i fokus kommer långt
– Jämfört med webbtjänsten känns appen ännu mer strömlinjeformad med tydlig layout och så mycket som möjligt förifyllt. Du måste fylla i ditt och dina barns personuppgifter själv, men sedan kan du spara dem under favoriter som fungerar som snabbval, skriver Mobils Elias Nordling i en recension av Försäkringskassans Mina Sidor-app.

Ångestframkallande blanketter, stressen att komma ihåg att sätta sig vid datorn och långa telefonköer vid försenade utbetalningar har reducerats till en Försäkringskassan-ikon på smartphone-skärmen. Just kundupplevelse – nytta och användbarhet – är en stor del av vad mobiliteten erbjuder produkt- och tjänsteutveckling. Och genom att erbjuda det kan man komma långt. 

Ett tydligt exempel på detta är ett företag vars tjänst redan från början var utvecklad med mobilen för ögonen: Uber. Bolaget kallar sig för “samåkningsbolag” och inte “taxibolag” och menar sig erbjuda en app som sammankopplar chaufförer med registrerade användare – vilka förbetalar resorna genom sina användarkonton. På så sätt undkommer Uber såväl taxilicenser som taxameterkrav, vilket har lett till protester från taxichaufförer i städer över hela världen och ett flertal försök att i domstolar försöka stoppa verksamheten. Ändå åtnjuter Uber framgångar och expanderar över hela världen, just för att tjänsten uppskattas så mycket av användarna. Den löser och förenklar flera led i att resa med taxi: inga telefonköer, beställd bil kan följas i realtid, ingen risk för luriga omvägar och saltade notor. 

“Mobile first” är mer än appar och tjänster i smartphonen
Men allt är inte telefoner eller appar. Och även produkter som från början var mobila kan få nya, mobila, användningsområden. De aktivitetsmätare som för några år sedan främst ansågs vara för fitness-frälsta används i dag för att hålla koll på äldre och hjälpa dem att slå larm om de faller. Även biltillverkare, som har förvandlat kartboken till uppkopplade navigeringssystem, kopplar larmfunktioner till dessa och låter vägvisandet även innehålla underhållning, musik, parkerings-betalfunktioner eller möjligheten att förbeställa varor. 

Och som ett exempel på de oceaner av ytterligare mobila tjänste- och produktutvecklingsmöjligheter som dykt upp kan nämnas svenska nystartade företaget Aqwary, som låter dykare skapa ett undervattens-wifi via sin mätutrustning, för att på så sätt hålla koll på bland annat varandras syrenivåer och geografiska position. 

När ytterligare mobil produkt- och tjänsteutveckling når havsbotten återstår att se.