1
1
https://www.mobil.se/nyheter/nokia-ska-utveckla-mobiltelefoni-pa-manen
569380
Nyheter
falskt
Mobiltelefoner på månen

Nokia ska utveckla mobiltelefoni på månen

Nasa har gett Nokia uppdraget att utveckla 4G-kommunikation för månen.

Som ett steg i Nasas ambition att ha en permanent bas på månen år 2028, så har Nokia fått i uppdrag av USA:s federala myndighet för luft- och rymdfart att utveckla ett LTE/4G-nätverk för mobiltelefoni som ska kunna användas på månen. Som ett led i utvecklingen kommer Nasa att ge bidrag till Nokias amerikanska dotterföretag på 14,1 miljoner dollar, ungefär 125 miljoner kronor. På sin hemsida skriver Nasa att "Inspirerade av markbunden teknik föreslår Nokia det första LTE/4G-kommunikationssystemet i rymden. Systemet kan erbjuda ytkommunikation på större avstånd, ökade hastigheter och ge mer tillförlitlighet än nuvarande standarder på månens yta."

Källa

Ämnen