https://www.mobil.se/nyheter/nu-har-apple-blockerat-upplasnings-enheten-graykey-igen
566092
Nyheter
Katt- och råttaleken fortsätter

Nu har Apple blockerat upplåsnings-enheten Graykey – igen

Apple kämpar oförtrutet på med att försöka motarbeta den amerikanska polisens möjligheter att låsa upp beslagtagna Iphone-enheter. Nu har man återigen lyckats blockera upplåsningshårdvaran Graykey.

Debatten kring huruvida polis och säkerhetstjänster ska kunna öppna beslagtagna Iphone-enheter i samband med misstankar om brott rasar vidare i oförminskad takt. Det gör även katt- och råttaleken mellan Apple och företaget Grayshift, vars upplåsningsbox Graykey på kort tid blivit mycket populär framför allt hos polisdistrikt runt om i USA. Apple har stundtals lyckats kringgå boxens upplåsningsmekanismer, men Grayshift har snabbt svarat med uppdateringar som i sin tur kringgått Apples lösningar. Och just nu tycks Apple ha övertaget, åtminstone för stunden. 

Blockeringen bekräftad

Det är källor till Forbes som hävdar att Graykey sedan en tid tillbaka inte längre kan användas för att låsa upp Iphone-enheter med den senaste versionen av IOS, något som också bekräftats av ett antal olika polisdistrikt. Det är inte klarlagt exakt vad Apple gjort som föranlett förändringen. Apple lanserade med IOS 12 en funktion kallad ”USB Restricted Mode” som låser enheternas Lightningportar om de inte använts på en timme, men den lyckades Grayshift snart kringgå, så det är någonting annat som tillkommit i samband med en senare uppdatering. Nu återstår det att se hur lång tid det tar innan Grayshift lyckas lista ut hur man kringgår den senaste spärren med sina 140 000-kronorsboxar.