https://www.mobil.se/nyheter/okad-internetanvandning-har-betydligt-mindre-klimatpaverkan-an-vantat
568334
Nyheter
Effektiva energibesparingar

Ökad internetanvändning har betydligt mindre klimatpåverkan än väntat

Den ökade användningen av molntjänster väntades få energikonsumtionen för vårt digitala beteende att dra iväg, men en ny studie visar att detta inte hänt.

Den nya digitala arbetsplatsen har fått både ris och ros ur klimathänseende. Å ena sidan anses den minska resandet som är en av de främsta källorna till koldioxidutsläpp, å andra sidan har datatrafiken i stora energislukande serverfarmar formligen exploderat. Rapporter för ett tiotal år sedan varnade för att IT-sektorn skulle orsaka en allt större del av de klimatrelaterade utsläppen. Men en ny forskningsstudie tyder på att så inte har skett.

Studien som publicerats i Science visar att trots att den molnbaserade datahanteringen ökat med 600 procent under åren 2010 till 2018 har energiåtgången bara ökat med sex procent under samma period. Under åren 2005 - 2010 ökade strömförbrukningen i sektorn med hela 53 procent, vilket var en orsak till att varningsklockorna att ringa.

Anledningen till att den ökade strömförbrukningen inte inträffat är i stor utsträckning effektiviseringar. De stora teknikjättarna har flyttat till större och energieffektivare anläggningar, och för dem har det dessutom funnits stora kostnadsbesparingar på att spara energi i form av effektivare processorer och kylning.

Stora teknikhjältar som Apple och Google har dessutom profilerat sig på att en allt större del av deras energi ska komma från förnybara källor som solcellsfarmar. Facebook har lokaliserat ett av sina största datacenter till Luleå på grund av det kylningsvänliga klimatet och nära tillgång till relativt miljövänlig energi.

Enligt uppskattningen står datacenter i dag för en procent av världens energiåtgång och den andelen väntas inte öka de närmaste åren.

Källa