Beslutsförslag

PTS: Behandla all mobildata likvärdigt

Telias och Tres gratislösningar för viss typ av data gillas inte av PTS.

Publicerad Uppdaterad

Idag kommer Post- och Telestyrelsen med ett beslutsförslag gällande mobil data och vad som innefattas inom det. Förslaget ska ses som ett utkast till lagförslag och har så klart tillkommit efter Tres och Telias olika varianter på gratis surf för utvalda tjänster inom sina mobilabonnemang. Dock är det främst Telias gratis surf på sociala medier som nämns, då Tre lovat att anpassa sitt erbjudande på ett mer lämpligt sätt.

PTS skriver bland annat följande:
"PTS har bedömt att den trafikhantering som Telia tillämpar i sina erbjudanden om ”Fri surf på sociala medier” (Sociala) och ”Fri surf lyssna” (Lyssna) bryter mot den EU-förordning som säger att leverantörer av internetanslutningstjänster ska behandla all trafik likvärdigt på internet. Skälet är att vissa tjänster eller applikationer i dessa erbjudanden undantas från ”datataket” i abonnemanget.  När datavolymen är förbrukad stängs all trafik av, utom för de tjänster och applikationer som ingår i erbjudandena. Detta är enligt PTS bedömning en otillåten trafikstyrning."

– För att bedöma hur erbjudanden som dessa påverkar tillgången till ett öppet internet behöver vi följa utvecklingen på marknaden över tid. Förutom att granska specifika erbjudanden på marknaden, handlar detta om ett kontinuerligt arbete för att identifiera och bedöma faktorer som påverkar konkurrensen och tillgången till ett öppet internet.  Vår förhoppning är att genom att arbeta på detta sätt succesivt kunna ge en tydligare vägledning om vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att PTS ska anse det vara nödvändigt att ingripa, säger Emma Närvä, chef enheten för elektroniska kommunikationstjänster.

I korthet har kontroversen handlat om nätneutralitet och fri konkurrens. Operatören ger konsumenten fri data på en tjänst (exempelvis som Tre gjorde med Spotify) men inte en annan liknande tjänst (ursprungligen fanns exempelvis inte Apple Music med i samma erbjudande). Det skapar en ojämn konkurrenssituation som i längden skulle kunna leda till att enbart pengastarka företag har råd att köpa sig gräddfiler på internet, medan uppstickare skulle sitta fast i ett långsamt eller dyrare internet, som i sin tur gör att konsumenterna väljer bort de tjänster som inte går snabbare eller är ”gratis” att använda.

PTS ger Telia fram till den fjärde januari att kommentera förslaget.