https://www.mobil.se/nyheter/rapport-windows-phone-f-rs-ljningen-minskar
557095
Nyheter
Färre sålda enheter och minskade marknadsandelar

Rapport: Windows Phone-försäljningen minskar

Foto: Răzvan Băltărețu
[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/R%C4%83zvan%20B%C4%83lt%C4%83re%C8%9Bu.jpg?itok=nIGYgpMF', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/R%C4%83zvan%20B%C4%83lt%C4%83re%C8%9Bu.jpg?itok=akYK9g7T', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/R%C4%83zvan%20B%C4%83lt%C4%83re%C8%9Bu.jpg', w: 1200, h: 800, title: 'Foto: Răzvan Băltărețu ' },]
Windows Phone och Blackberry är de stora förlorarna i en ny marknadsrapport från IDC.

En ny rapport från IDC visar på ett rejält tapp för Windows Phone både i antal leverade enheter och vad gäller marknadsandelar av den totala smartphone-försäljningen.

Siffrorna för årets andra kvartal visar på 7,4 miljoner levererade Windows Phone-enheter, att jämföra med 8,2 miljoner levererade enheter under samma period förra året. Det motsvarar ett tapp på nästan 10 procent på ett år.

Eftersom marknaden för mobiltelefoner totalt sett ökat försäljningsmässigt från cirka 240 miljoner sålda smarta telefoner under fjärde kvartalet förra året till drygt 300 miljoner sålda enheter samma period i år, innebär det samtidigt att marknadsandelen för Windows Phone rasat ännu mer i procent räknat. På ett år har man tappat nästan en fjärdedel av marknadspositionen från i fjol - från 3,4 till 2,5 procent. En ljuspunkt är dock att Windows Phone-försäljningen åtminstone gick bättre under andra kvartalet i år än vad det gjorde under första.

Det allra största raset står dock inte Windows Phone för utan Blackberry. Sedan förra året har försäljningen minskat med nästan 80 procent och under fjärde kvartalet i år levererades bara 1,5 miljoner Blackberry-enheter. Blackberrys marknadsandel är nu nere på 1,5 procent.

Det system som flest levererade telefoner var utrustade med under perioden var Android. Drygt 255 miljoner Android-enheter ska ha skeppats under perioden, en rejäl ökning från fjolårets dryga 190 miljoner och en förstärkning av marknadsandelarna med cirka 5 procentenheter. För Ios ökade försäljningen under perioden från cirka 31 till runt 35 miljoner sålda enheter. Marknadsandelen minskade dock samtidigt från 13 till 11,7 procent.

Källa