Hemlig kommunikation

Så får du tidsinställd radering av meddelanden i Telegram

De som inte vill spara medeladen i sina Telegram-konversationer får nu möjlighet att tidsinställa autoradering på alla meddelanden. Telegram uppdaterar också sina widgets och möjligheterna för stora grupper.

Publicerad Uppdaterad

Meddelandeappen Telegram har lanserat ett par nyheter där den mest framträdande nog är att man nu kan ställa in meddelanden för att automatiskt försvinna efter en viss tid. Sedan flera år tillbaka han den här funktionen funnits för meddelanden i hemliga konversationer i appen, men nu kommer den alltså för alla konversationer oavsett typ. Du kan själv välja om du vill att meddelandena ska finnas kvar i 24 timmar eller i en vecka. Nedräkningen börjar när meddelandet skickas (inte när det lästs, som i de hemliga konversationerna). 

Nu finns också nya widgets som är expanderbara och gör att du snabbare kan ta dig till dina konversationer i Telegram. Du kan välja mellan Chat widget och Shortcut widget. Den förstnämnda visar en bit av det senaste meddelandet medan den senare bara visar namn och profilbilder. De största fördelarna här kommer till Androidanvändare då Ios har vissa begränsningar som gör att widgeten inte kan expandera eller uppdateras lika ofta. 

För att skapa en större grupp kan du nu använda inbjudningslänkar som har en tidsbegränsning, eller begränsning för hur många gånger de kan användas. Länkarna kan dessutom konverteras till QR-koder som kan skrivas ut på papper och användas för att dela ut länken fysiskt. 

Telegram tillåter grupper att vara upp till 200 000 medlemmar. Nu kan grupper som är nära den gränsen konverteras till Broadcast groups vilka tillåter obegränsad mängd medlemmar, men det innebär också att endast administratörer i gruppen kan skicka till medlemmarna.

Källa