Android

Säkerhetskopierade enheter nu på Google Drive

Google Drive har nu börjat redovisa vilka av ens enheter som har säkerhetskopierats.

Publicerad Uppdaterad

I och med Android 6.0 så finns det en förbättrad automatisk säkerhetskopiering av enheters appdata. Det innebär att om man byter mobil så installeras och återskapas appen så att den har samma information som på den tidigare mobilen, i alla fall tills datan för varje enskild app inte överstiger 25 megabyte. 

Funktionen är väldigt nyttig, även om den inte fungerar felfritt för alla appar. Ett problem har också varit att det var svårt att veta vilka enheter som har säkerhetskopierats. Webbversionen av Google Drive, har nu fått en ny funktion som listar enheter som har säkerhetskopierats, samt hur mycket som har sparats och när det sparades. Tyvärr går det bara att se hur många appar som har uppdaterats på en viss enhet, det hade varit trevligt att veta exakt vilka appar det är frågan om. 

Fliken som informationen finns sparad under heter ”Backups” och återfinns i den vänstra menyraden.

Källa