Gott om Apple-användare i Sverige

Sex miljoner svenskar använder en Apple-enhet och App Store

Apple går nu ut med användarsiffror som visar att App Store är välanvänd i Sverige.

Publicerad Uppdaterad

Tack vare EU:s nya regler som stipulerar att företag med stor närvaro online måste berätta hur många som använder deras tjänster, så vet vi nu hur många som använder Apples App Store varje månad i de olika länderna inom EU.

Siffrorna avser antalet aktiva användare av en Apple-enhet under en månad, men det finns två saker värda att ha i åtanke. För det första slår man ihop App Store på iOS, macOS, iPadOS, watchOS och tvOS. För det andra kan en användare vara en fysisk eller juridisk person inklusive företagsanvändare, vilket betyder att en användare kan ha fler än ett konto.

Siffrorna visar dock att sex miljoner svenskar aktiva på App Store, och sett till den totala befolkningen ligger Sverige på tredje plats med en penetration på drygt 60 procent. De enda två med högre procentuellt antal användare är Luxemburg med nästan 80 procent (färre än en miljon användare) och Danmark med nästan 70 procent (4 miljoner användare).