EU

Sociala medier gör för lite mot hatpropaganda

Eu-kommissionen menar att sociala medier som Facebook, Twitter och Google är för dåliga i sitt arbete med att motarbeta hets mot folkgrupp som sprids via deras tjänster.

Publicerad Uppdaterad

De stora företagen inom social media har nu uppmanats att ta kraftigare tag mot hets mot folkgrupp, ibland kallad hatpropaganda, (hate speech) på nätet, annars kan företagen se nya lagar som tvingar dem att göra det.  

En utredning, ledd av Věra Jourová, Eu kommissionens ansvariga för rättsliga frågor, kom fram till att Facebook, Twitter, Google, Youtube och Microsoft på det stora hela har svårt att efterfölja det frivilliga avtalet mot hatpropaganda som presenterades tidigare i år. Avtalet, eller uppförandekoden som företagen gick med på att efterfölja, innefattar bland annat att företagen skulle granska och svara på anmälningar om hatpropaganda inom loppet av 24 timmar. Men enligt både The Financial Times och Reuters så var det bara 40 procent av anmälningarna som granskades inom den tidsgränsen. Granskningsmängden steg till 80 procent efter 48 timmar, vilket i alla fall indikerar att anmälningarna inte faller mellan stolarna. Statistiken visar också att resultaten är väldigt olika i respektive Eu-land. I Tyskland och Frankrike tas över 50 procent av hatfulla inlägg bort, men i Österrike är borttagningsmängden endast elva procent och i Italien är det så lågt som fyra procent. 

”Resultatet visar att målet kan uppnås, men för att göra det krävs det ett mycket större krafttag från it-företagen.”, säger en av Eu-kommissionens representanter till Reuters.  

Uppförandekoden är inte helt okontroversiell. Vissa intressegrupper inom civil- och människorättsområdet har kritiserat uppförandekoden eftersom de menar att den lägger för stor del av ansvaret på privata företag och för lite på respektive regeringar.  

Kampen för att få teknikföretag att ta större ansvar gentemot hatpropaganda leds till stor del av Tyskland, där flyktingströmningarna har varit en katalysator bakom det ökande antalet rasistiska inlägg. Landets justitieminister Heiko Maas har sagt att Facebook står under samma regelverk som traditionella medieföretag, vilket skulle innebära att rättsligt ansvarig för hatpropaganda som publicerats via företagets tjänst. Eu:s ministrar ska träffas på torsdag denna vecka och diskutera den senaste utredningen och hur de ska gå vidare. 

”Om Facebook, Youtube, Twitter och Microsoft vill övertyga mig och ministrarna om att det inte behövs ny lagstiftning för att nå målet, då måste de agera snabbt och göra en riktig kraftansträngning under de kommande månaderna.”, säger Jourová till Financial Times. 

Källa