https://www.mobil.se/nyheter/sony-xperia-z2-snabbast-p-nedladdningar
556826
Nyheter
Rapport från Bredbandskollen:

Sony Xperia Z2 snabbast på nedladdningar

En ny rapport från Bredbandskollen visar att telefonmodellen spelar stor roll för nedladdningshastigheten.

Sedan Bredbandskollen, som drivs av .SE-stiftelsen, lanserades 2008 har över 30 miljoner mätningar av bredbandshastigheter gjorts. I en ny rapport har man sammanställt de uppmätta hastigheterna för mobilt bredband runt om i Sverige. 

Den genomsnittliga medelhastigheten för nedladdningar via mobilt bredband har enligt rapporten ökat från 8,6 megabit per sekund under fjolåret till 11,8 megabit per sekund i år, vilket motsvarar en ökning med 38 procent. Samtidigt har även hastigheterna för att skicka data ökat. 2013 var den genomsnittliga uppladdningshastigheten 2,4 megabit per sekund. För 2014 ligger motsvarande siffra på 3,8 megabit per sekund, vilket motsvarar en ökning på 59 procent.

Hastigheten skiljer sig också åt en hel del mellan olika regioner i Sverige. Den högsta medelhastigheten återfinns i Stockholms län och på Gotland, medan den långsammaste medelhastigheten finns i Gävleborgs län.

En viktig faktor för hur snabb överföringshastighet användarna får är också vilken mobiltelefon som används. Den telefon som i snitt har gett högst nedladdningshastigheter enligt Bredbandskollens statistik är Sony Xperia Z2, där den genomsnittliga nedladdningshastigheten för mätningarna hamnar på 24,4 megabit per sekund.

Rapporten kan du ta del av i sin helhet här.