Våga pitcha din idé

Startups: Vara kvinna en fördel?

Bild: Gunnarsg/Flickr

Sverige är ett dynamiskt startup-land, men än idag är kvinnor färre än män.

Publicerad Uppdaterad

Sett till antalet prominenta teknikbolag och värdet av investeringar i startup-företag är Sverige utan tvekan ett ledande land i världen. Sverige anses även vara bland de mest jämställda i världen. Men inget av detta speglas i könsfördelningen av startup-grundare. Det säger Annika Lidne, grundare av och vd på Dramatify, på "50 procent av Internet", ett frukostmöte för kvinnliga entreprenörer och investerare på Internetdagarna.

Enligt siffror från Creandum som Annika Lidne hänvisar till står Norden för 3 procent av Europas befolkning, men för hela 33 procent av så kallade miljard-dollar-exits. I sammanhanget står dessutom Sverige för cirka 60 procent av riskkapitalinvesteringarna i Norden. Under 2013 investerades det 335 miljoner kronor i startup-bolag i Sverige, vilket motsvarar en ökning med 60 procent jämfört med 2012. Bland de mest kända framgångshistorierna hittar man bland andra Spotify och Klarna. 
– Men vad har dessa bolag gemensamt?, frågar Annika Lidne. Ja, de mest kända startup-bolagen har en sak gemensamt: de leds eller har skapats av män. Och män dominerar även på riskkapitalbolag, slår hon fast.

Hon påpekar också att antalet kvinnliga chefer och grundare av nya företag är lägre i Sverige än i andra delar av Europa och till och med i världen.
– Det finns fler kvinnochefer i Kina än i Sverige, säger hon.

Bakgrund snarare än kön problemet
Temat på frukostmötet är kvinnligt entreprenörskap och på scen står inspiratörerna Alexandra Bylund, grundare av Newshubby, ett nystartat bolag som vill göra det enklare för företag att skapa och hantera pressmeddelanden, Annika Manns, grundare av betalningsföretaget Mondido samt Stina Ehrensvärd, grundare av säkerhetsföretaget Yubico

På frågan om hon stött på problem under sin entreprenörsresa för att hon är kvinna svarar Stina Ehrensvärd ja, men att de problem hon haft snarare har att göra med hennes bakgrund än hennes kön.
– Jag har haft några kommunikationsproblem med män för att jag inte kommunicerar i Excelark eller som på Handelshögskolan. Men det är på grund av min konstbakgrund och har inte så mycket att göra med att det är ett problem mellan män och kvinnor, säger hon.

Och just ett bra sifferunderlag värderas högt av riskkapitalbolag när de möter entreprenörer som pitchar en idé. Det är panelen, bestående av kvinnliga representanter från GP Bullhound, Schibstedt Growth, Industrifonden, Almi Invest, Sting och Moor, överens om. Det är något manliga entreprenörer är bättre på, menar en av panelisterna. 

Enligt panelen finns det alldeles för få kvinnor som blir entreprenörer, vilket i vissa sammanhang kan vara en fördel. Moor säger att bolaget prioriterar möten med kvinnor just därför att de är så få. Viktigast är dock i slutändan inte kön utan om idén har potential.

Färre utbildade kvinnliga ingenjörer
På Mobilbusiness fråga om riskkapitalbranschen proaktivt gör något i fråga om snäv könsfördelning får vi inga direkt konkreta svar, förutom att en av panelistbolagen anser att problemet – och lösningen – ligger i skolan och utbildningar. 

Många startup-bolag i Internet- och mobilbranschen är teknikintensiva och startas ofta av teknikkunniga personer. I och med att bara en fjärdedel av Sveriges Ingenjörer är kvinnor kan det bedömas som logiskt att färre teknikbolag drivs av kvinnor.
– Cirka 20 procent av bolagen på Sup46 leds av kvinnor. Sedan så finns det förvisso även kvinnor i teamen, säger Jessica Stark, vd på Sup46, till Mobilbusiness.

Antalet företag med kvinnliga grundare som söker sig till inkubatorn är lägre än antalet som drivs av män. 

På Stockholm Innovation and Growths, Stings, inkubatorsprogram Fastforward är andelen kvinnor varierande.
– I den tidigare gruppen av åtta bolag hade vi femtio procent kvinnliga ledare. I senaste gruppen av åtta är det bara ett företag som drivs av en kvinna, säger Jill Lindström, marknadschef på Sting.