https://www.mobil.se/nyheter/tele2-och-telenor-har-basta-mobilnatet
561287
Nyheter
Mätt i Göteborg och Stockholm

“Tele2 och Telenor har bästa mobilnätet”

Amerikanska bolaget RootMetrics har testat de svenska mobilnäten och rankat de svenska mobiloperatörerna.

Det var under november och december förra året som Rootmetrics för första gången mätte mobilprestanda i de svenska mobilnäten. Man gjorde det i de två största städerna Stockholm och Göteborg och testerna genomfördes med telefoner inköpta i operatörernas egna butiker. 

Rootscore testar prestandan för såväl samtal som sms och data och testerna visar att Sverige ligger bra till internationellt sett. Även de långsammaste uppmätta medianhastigheterna för data i Stockholm var betydligt högre än de hastigheter som mätts upp i New York, Madrid och London där Rootscore tidigare mätt pestandan i mobilnäten.

Svenska resultaten
I mätningarna från Göteborg är det mycket jämt och det är framförallt Tre som särskiljer sig. Telia, Tele2 och Telenor får bättre betyg i total prestanda, dataprestanda, tillförlitlighet och nätverkshastighet. Telenor och Tele2 delar förstaplatsen i kategorierna nätverkshastighet och dataprestanda medan Telia registrerar den snabbaste datanedladdningen i Göteborg med 24,3 Mbps. 

Mätresultatet från Stockholm visar även det att Tre hamnar i botten medan Tele2 och Telenor tar hem förstaplatsen. Alla fyra operatörerna hamnar på samma plats i kategorierna nätverkets tillförlitlighet och samtalsprestanda medan Tele2 och Telenor kommer på delad förstaplats i nätverkshastighet, dataprestanda och sms-prestanda. I Stockholm liksom i Göteborg var det Telia som hade den snabbaste medianhastigheten för nedladdning i Stockholm med 34,8 Mbps.