https://www.mobil.se/nyheter/tele2-och-telenor-har-basta-mobilnatet
561287
Nyheter
Mätt i Göteborg och Stockholm

“Tele2 och Telenor har bästa mobilnätet”

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/Ska%CC%88rmavbild%202016-04-20%20kl.%2010.04.15.png?itok=1T9oWp14', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/Ska%CC%88rmavbild%202016-04-20%20kl.%2010.04.15.png?itok=SRndRh_h', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/Ska%CC%88rmavbild%202016-04-20%20kl.%2010.04.15.png', w: 891, h: 638, title: ' ' },]
Amerikanska bolaget RootMetrics har testat de svenska mobilnäten och rankat de svenska mobiloperatörerna.

Det var under november och december förra året som Rootmetrics för första gången mätte mobilprestanda i de svenska mobilnäten. Man gjorde det i de två största städerna Stockholm och Göteborg och testerna genomfördes med telefoner inköpta i operatörernas egna butiker. 

Rootscore testar prestandan för såväl samtal som sms och data och testerna visar att Sverige ligger bra till internationellt sett. Även de långsammaste uppmätta medianhastigheterna för data i Stockholm var betydligt högre än de hastigheter som mätts upp i New York, Madrid och London där Rootscore tidigare mätt pestandan i mobilnäten.

Svenska resultaten
I mätningarna från Göteborg är det mycket jämt och det är framförallt Tre som särskiljer sig. Telia, Tele2 och Telenor får bättre betyg i total prestanda, dataprestanda, tillförlitlighet och nätverkshastighet. Telenor och Tele2 delar förstaplatsen i kategorierna nätverkshastighet och dataprestanda medan Telia registrerar den snabbaste datanedladdningen i Göteborg med 24,3 Mbps. 

Mätresultatet från Stockholm visar även det att Tre hamnar i botten medan Tele2 och Telenor tar hem förstaplatsen. Alla fyra operatörerna hamnar på samma plats i kategorierna nätverkets tillförlitlighet och samtalsprestanda medan Tele2 och Telenor kommer på delad förstaplats i nätverkshastighet, dataprestanda och sms-prestanda. I Stockholm liksom i Göteborg var det Telia som hade den snabbaste medianhastigheten för nedladdning i Stockholm med 34,8 Mbps.