Trots EU:s stöd

Tele2 tvingas lagra användardata

Trots stöd från EU-domstolen tvingas nu Tele2 att lagra all datatrafik från sina användare i sex månader.

Publicerad Uppdaterad

I april i år fastslog EU-domstolen att det svenska datalagringsdirektivet var ogiltigt, med hänsyn till kränkning av privatlivet och skydd av personuppgifter. Regeringen och Post- och Telestyrelsen tillsatte en utredning som i sin tur fastslog att svensk lag inte strider mot de rättigheterna och drog Tele2, som slutat lagra sina kunders datatrafik efter EU-domen, till domstol.

Förvaltningsrätten ger nu Post- och Telestyrelsen rätt, vilket i sin tur tvingar Tele2 att återuppta datalagringen. Stefan Backman, chefsjurist på Tele2, säger i en intervju till Ekot att han är förvånad och att det utgör betydande intrång i användarnas privatliv.

– Den här domen innebär att vi är fortsatt skyldiga att datalagra. Det är något som vi är väldigt förvånade över. Det finns brister vad gäller kontrollen över utlämning av dessa uppgifter till polisiära myndigheter. Trots det har man då konstaterat att de svenska datalagringsbestämmelserna ska tillämpas av de svenska operatörerna.

Domen kommer att påverka andra operatörer i Sverige och ska anses som vägledande enligt Staffan Lindmark som är jurist på Post- och Telestyrelsen.

– Det som förvaltningsrätten har gjort är en bedömning av om de svenska reglerna är förenliga med EU-rätten och regeringsformen, och det är en dom som jag anser är vägledande även för andra operatörer.