Även Nokia och Huawei

Telia och Ericsson testkör 5G

Telia och Ericsson har testkört 5G i ett riktigt nät för första gången i Europa. Även Nokia och Huawei har framsteg att rapportera.

Publicerad Uppdaterad

Telia och Ericsson har utfört det första lyckade testet av 5G i Europa. Testerna genomfördes i en verklig miljö, i ett verkligt nät, och använde 800 MHz spektrum i 15 GHz bandet.

Under testet uppnåddes en topphastighet på 15 gigabit/s per användare och en fördröjning under 3 millisekunder, vilket är avsevärt bättre än dagens 4G-nät klarar.

Telia räknar med att kunna erbjuda 5G med start 2018 i Tallinn och Stockholm, men tekniken är ännu inte standardiserad, och bred utrullning väntas komma igång först kring 2020. De höga frekvenserna ger också mycket sämre signalegenskaper, och det ska bli intressant att se hur man löser problemen med inomhustäckning och längre räckvid på radiofrekvenser som är fem gånger högre än de för 4g.

Även Nokia och Huawei
Ungefär samtidigt som Ericsson och Telia gått ut med information om sina framsteg har även Huawei och Nokia givit rapporter om sina. Huawei och Vodafone uppger att de tilsammans testat ch uppnått en högsta hastighet om 5 Gigabit/s i höga frekvenser samt visat täckning över 1,5 kilometer i de lägre frekvenserna. De säger att det är världens första storskaliga test av täckning i större områden av tät stadsbebyggelse.
Även Nokia är alltså aktiva, också de tillsammans med Vodafone när de under tester fått medelhastighet på 4,84 gigabit/s och genomfört vad de hävdar är Australiens första publika demonstration av 5G. Den genomfördes i Vodafones 4,5 Ghz-spektrum och innebar att man via uppkopplingen körde robotstyrning och VR-kameror med en fördröjning på 2,8 millisekunder.

Källa