Annons

Dejtingsäkerhet

Tinder inför nya funktioner för att minska stötande meddelanden

Två nya Ai-baserade funktioner införs nu på den populära dejtingappen för att minska mängden stötande meddelanden.

Publicerad Uppdaterad

Tinder presenterar två nya funktioner som ska göra plattformen säkrare för användarna. De två funktionerna grundar sig i artificiell intelligens som kan identifiera språk som kan uppfattas som stötande. Den första funktionen kallas "Besvärar detta dig?" och det är helt enkelt en fråga som dyker upp när en medlem får ett meddelande som innehåller fraser som AI'n jämfört med fraser som tidigare rapporterats som stötande och frågar då om mottagaren tycker att meddelandet är besvärande. Svarar medlemmar "ja" så kommer man till ett formulär för att anmäla den som skickat meddelandet. Enligt Tinder ska funktionen, i andra länder, ha lett till en 46-procentig ökning av anmälningarna. Tanken bakom funktionen är att den ska stödja medlemmar som mottar stötande meddelanden och se till att dessa anmäls, att någon annan påpekar att ett meddelande kan anses stötande ska ge ett starkare incitament att anmäla. 

Den andra funktionen kallas "Är du säker?" och riktar sig istället till den som skickar meddelanden med innehåll som kan anses stötande. Om du skriver ett meddelande som AI'n kan identifiera som stötande genom att jämföra med banken av anmälda fraser, så dyker frågan "Är du säker?" upp när du ska skicka meddelandet. Utifrån vad medlemmar anmäler saker som stötande kommer båda dessa funktioner att bli allt bättre på att identifiera stötande innehåll. Enligt Tinder själva ska tidigare tester i andra länder ha lett till att antalet skickade meddelanden med stötande innehåll ha minskat med tio procent. De menar också att medlemmar som fått frågan ska ha fått färre påminnelser om olämpliga meddelanden i den efterföljande månaden.