Rädda att bli utan

Tre överklagar PTS regler för 700 MHz-bandet

Mobiloperatören Tre tycker att PTS regler för auktionen av 700 mHz-bandet riskerar att strypa konkurrensen.

Publicerad Uppdaterad

Post & Telestyrelsen presenterade nyligen villkoren för spektrumauktion av 700 mHz-bandet. Frekvensbandet ger bra räckvidd och väntas bli eftertraktat av operatörerna, både för 4g och den kommande 5g-tekniken.

I remissvaren inför auktionen hade samtliga mobilnätoperatörer utom Telia uttryckt oro för att en operatör enligt reglerna kunde köpa upp hela frekvensområdet och få monopol på det.

Detta valde PTS att ta hänsyn till, men fortfarande skulle en operatör kunna köpa majoriteten av frekvenserna, och två dela upp dem mellan sig helt. Därför överklagar nu Tre auktionsreglerna.

Tre hävdar att PTS regler bryter mot flera EU-direktiv om konkurrens. Man hänvisar också till andra EU-länder där praxis blivit att befintliga operatörer garanterats frekvenstilldelning.

Hur det är med den konkurrensen i Sverige i praktiken är en annan femma. Vi har fyra stora mobilnätoperatörer, Telia, Tele2, Telenor och Tre, men dessa samarbetar i olika konstellationer så att vi på de flesta ställen har två gsm-nät, två 3g-nät och tre 4g-nät. Att det är just Tre som överklagar kan tolkas som att man är orolig för att Telia och Tele2/Telenor-samarbetet ska dela upp 700 MHz-bandet mellan sig och lämna Tre utanför.

Källa