https://www.mobil.se/nyheter/turbo-3g-med-336-mbits
486132
Nyheter
LTHE

Turbo-3G med 336 Mbit/s

Ny teknik ska ge upp till åtta gånger högre maxhastighet än i de turbo-3G-nät som operatörerna nu använder.

Under den pågående PT Expo Comm-mässan i Peking uppger Nokia Siemens att ska demonstrera den nya nättekniken Long Term HSPA Evolution (LTHE)  som ska göra det möjligt att ladda ner data med hastigheter över 300 megabit per sekund.

Hos de svenska operaröterna är 42 megabit per sekund den teoretiskt högsta hastigheten som man kan uppnå (Operatörerna väljer att presentera detta som 32 megabit per sekund, vilket man menar motsvarar den faktiska hastighet som man kan uppnå).

Genom en så kallad multi-carrier-lösning där Nokia Siemens kombinerar åtta moduler för överföringar med maximalt 42 megabit per sekund ska man upprätta en förbindelse för datatrafik där den högsta möjliga hastigheten är 336 megabit per sekund.

Nokia Siemens räknar med att börja sälja den nya tekniken i slutet av nästa år. Det innebär att operatörerna sannolikt kommer att erbjuda sina kunder den nya hastigheten under början av 2013.