Slut på mångåriga debaclet

Tvisten mellan Nokia och Oppo är över

Uppgörelsen omfattar samtliga tvister mellan företagen.

Det är en patenttvist som har pågått i flera år och handlat om ifall Oppo utan tillåtelse har använt tekniker som Nokia har patent på. 2022 tvingades både Oppo och OnePlus att upphöra med försäljningen i Tyskland, och ett tag cirkulerade rykten om att de två mobilmärkena skulle lämna Europa fullständigt. 

Nu har Oppo och Nokia tillkännagivit ett nytt globalt licensavtal som uppges täcka samtliga frågor där Nokia och Oppo hade meningsskiljaktigheter. Det har inte kommit ut några detaljer om uppgörelsen, men enligt publikationen Reuters handlar det bland annat om att Oppo kommer att göra upphämtningsbetalningar för att täcka perioderna med utebliven betalning. 

Nokia har sagt att uppgörelsen "löser alla pågående patenttvister mellan parterna, i alla jurisdiktioner."