1
1
https://www.mobil.se/nyheter/zoom-kan-komma-att-lansera-egen-e-posttjanst
569721
Nyheter
falskt
Mer än bara videosamtal

Zoom kan komma att lansera egen e-posttjänst

Tjänsten kan byggas ut under 2021 med funktioner för e-post och kalendrar.

Videokonferenstjänsten Zoom har varit en av de tjänster som har skjutit i höjden under 2020 när många har arbetat hemifrån. Nu visar en rapport att Zoom kan ha planer på att expandera sitt tjänsteutbud med en egen tjänst för e-post och kalender, något som passar bra ihop med konferenstjänsten. Dessa nya tjänsten lär vara tänkta att vävas ihop med videokonferenserna till ett komplett konferens- och samarbetssystem.

Enligt uppgift ska det inte handla om att bara kopiera sådant som Google har skapat med Gmail och Microsoft med Outlook.com, utan Zooms lösning kallas för nästa generations tjänst utan att gå in på vad det skulle kunna betyda i praktiken.

Källor hävdar att Zoom planerar att lansera en tidig version av de nya tjänsterna under 2021, men att arbetet är i ett så tidigt skede att det ännu inte är säkert att de kommer att fullföljas.

Ämnen