Scania

På Scania med fria tyglar

Vinsten: en spelinspirerad startup på Scania

I början av mars flyttade fyra Scaniakillar in i ett rum på Scania Connectivity Hub i Södertälje för att under startupliknande former utveckla sin egen idé under sex månader. 

- Grisen trycker vi på när någon blir för tjatig. När den grymtar har man 30 sekunder på sig att avsluta, skojar Bashar Mengana och ger den sladdriga gummigrisen några snabba tryck innan han ställer tillbaka den på mötesbordet.

De grälla post-it-lapparna, de välfyllda whiteboard-tavlorna och den sköna stämningen för tankarna till Silicon Valley snarare än ett kontor på Scanias mark i Södertälje. Utanför på gatan dundrar en av företagets lastbilar förbi och på andra sidan av parkeringen breder de stora monteringshallarna ut sig.

Allting började med tävlingen Innovation Challenge, en Draknästet-inspirerad tävling i vilken Scaniaanställda i Södertälje fick chansen att pitcha idéer inför en jury bestående av representanter för olika avdelningar inom företaget. 

Konceptutvecklaren Kristofer Enelund kontaktade Bashar Mengana och efter att ha fått med sig Jonatan Mossberg och Anders Lundsgård var gruppen komplett. De fyra vännerna hade alla jobbat med uppkopplade data men aldrig tillsammans. Med tävlingen såg de sin chans.

Projektet ”The Game” var en av två idéer som gick hem hos juryn. Priset var att jobba med idén under sex månader under inkubationsliknande former; som ett experiment och en möjlighet att få jobba utanför de processer som en produktutveckling vanligtvis går igenom.

Och den vinnande iden? Att testa om spelupplevelser kan användas för att vidareutbilda förarna för att de ska få de kunskaper som kommer att krävas i framtiden, när transporterna är automatiserade och de inte längre behöver hålla i ratten. Kristofer drar en liknelse till gruvindustrin:

- För hundra år sedan behövde man folk som kunde lyfta tungt. När industrin automatiserades behövdes de inte längre, men vad hade hänt om man hade kunnat ta vara på all den kunskap som fanns? Vår vision lyder ”Förarna är transportbranschens mest värdefulla tillgång – idag och imorgon”.

Bygg, mät och lär. Det är de tre momenten i den cykel som ligger till grund för arbetssättet Lean Startup. Att de skulle arbeta efter modellen var inget krav från Scania men initiativet togs väl emot av juryn. Och för de fyra killarna, som gått kurser i lean och inspirerats av innovativa företag som Spotify och Dropbox, var det en självklarhet.

– Scania vill lite gå från att vara ett produktföretag till att vara ett tjänsteföretag och om man ska lyckas med den resan och konkurrera, inte med Volvo och Mercedes utan med Amazon och Google, vill det till att man vågar prova nya saker och hitta ett sätt att vara väldigt snabbfotad, säger Jonatan, som till vardags arbetar som business manager. 

Målsättningen är att nå ut till riktiga användare så fort och så billigt som möjligt för att prova sina mest riskfyllda antaganden. Om man vill veta vad lastbilsförare tycker om gamification ska man alltså inte ägna ett halvår åt att bygga en app:

– Istället jobbar vi med MVP:er. En MVP är en ”minimal viable product”, det vill säga en enkel och billig version som kan användas för att testa idén. Istället för att lägga tid och koda en app har vi till exempel skickat ut sms med länkade pdf-filer till förarna och räknat ut poäng manuellt, förklarar Bashar. 

Under de två månader som gått har de redan hunnit testa tre olika koncept. Det första var ett quiz i vilket förarna fick tävla mot varandra i kunskaper. I nästa experiment fick förarna tävla mot sig själva med hjälp av kördata och i det tredje experimentet fick de tävla mot varandra inom sitt eget åkeri. Den gången i ett slutspelsliknande upplägg som hämtat inspiration från sportens värld. Bland annat tävlade förarna i vem som körde minst på tomgång och vem som var bäst på att använda farthållaren. 

Testen har mottagits väl och när de har mätt hur mycket förarna faktiskt har lärt sig har de sett positiva resultat. På frågan vad som är nästa steg brister gruppen ut i skratt eftersom det tydligen är ”den stora elefanten i rummet”. Men att det inte finns någon säkert självklart nästa steg hör till sakens natur. Allt handlar om att prova sig fram och utvärdera. 

– Vi pratar om ”fail fast”, det vill säga att vi vill misslyckas så fort det bara går. Vi är öppna för att det här inte skulle fungera och när vi har testat alla vägar runt vår hypotes är det dags att lägga ner och ägna sig åt andra idéer, säger Bashar.

När man pratar med Kristofer, Bashar, Jonatan och Anders är det svårt att få ett grepp om vem som gör vad i projektet, och att lägga titlarna åt sidan var någonting de bestämde sig för tidigt. Alla har sina expertroller men målsättningen är att alla ska ha tillräckligt med kunskaper för att kunna ta tag i det som är viktigast för stunden. 

- På en vanlig arbetsplats kan en person inte ha någonting alls att göra en dag medan andra har hur mycket som helst. Men genom att sätta oss in i varandras expertområden kan alla hjälpa till där det behövs. Jag kommer till exempel att få programmera lite när vi har hittat en prototyp som kräver det. Det har jag inte gjort i mitt tidigare jobb som service designer.

För Anders, som i vanliga fall jobbar som senior engineer, har arbetssättet varit välkommet.

– Att få använda den uppkopplade data som jag själv har varit med och skapat är väldigt lärorikt men också att faktiskt ta möjligheten att träffa kunder. Att vi skulle hitta någonting som är banbrytande för Scania är såklart drömmen – men om det inte skulle hända skulle den här tiden ändå vara en fantastisk erfarenhet.

Grabbarna hade på förhand en ganska glamourös bild av hur det är att jobba i startupmiljö och även om mycket av det har visat sig stämma har de även fått se avigsidorna. Jonatan berättar att han aldrig har varit så trött som under de här två månaderna – men att han aldrig heller haft lika roligt på jobbet. Att de fyra kände varandra sedan tidigare var inte heller någon garanti för att de skulle komma överens alla gånger. 

– När man sitter i en sån här miljö ser man sidor av varandra som man aldrig hade sett annars. När alla vill väldigt mycket blir det diskussioner och slitningar så vi har verkligen fått jobba mycket med oss som grupp. Att personkemin funkar är nog en förutsättning för att en 

corporate-startup ska fungera, säger Kristofer.

Så, vad händer när de sex månaderna är över? Det enda som är säkert är att sex månader inte är tillräckligt för att nå hela vägen fram – oavsett om de kommer att ha en fungerande produkt eller inte. Kristofer berättar att de tidigt ringde runt till folk inom Scania för att skapa en ”investerargrupp” som skulle kunna hjälpa dem att få fortsätta efter att tiden löpt ut.

– Om man verkligen ska köra startuptänk så som vi gör kan man inte bara välja de roliga bitarna och bara ha kul i sex månader. En riktig startup behöver tänka på att få investerare och kapital för att få fortsätta – så det tänker vi också göra.