Vi förklarar

Auracast: Bluetooth-tekniken som ger bättre ljud på offentliga platser

Auracast har beskrivits som ett sätt att sända ljud lokalt, att koppla ihop högtalare och som ett hörselhjälpmedel. Vi förklarar hur allt detta går ihop och vad du behöver för att få nytta av det.

I början av 2024 ägde teknikmässan CES rum, och bland de ljudföretag som presenterade nyheter var stöd för Auracast en vanligt förekommande term bland nyheterna. Tekniken beskrivs om vartannat som ett hörselhjälpmedel, ett sätt att koppla ihop flera högtalare och ett sätt att dela ljud på offentliga platser. Det är svårt att se vad dessa scenarier har gemensamt, så det är läge att förklara vad Auracast är och vad som krävs för att få tillgång till det.

När Bluetooth först introducerades var det som ett alternativ till sladdar för att föra över information över korta avstånd, till exempel från mobil till headset eller från mus till dator. Precis som med en sladd är det då en förbindelse mellan två punkter som inte delas med någon annan.

Bluetooth har vuxit sedan dess allteftersom tekniken utvecklats och elektroniken möjliggjort allt mer avancerad radioöverföring, men fortfarande har användarscenariot stannat vid punkt till punkt. I de fall man vill att flera enheter ska ha samma data, till exempel true wireless-öronsnäckor eller multiroom-högtalare, får antingen enheterna bilda kedja med bluetooth-uppkopplingar mellan sig, eller utnyttja wifi som alternativ överföringsteknik.

I början av 2024 ägde teknikmässan CES rum, och bland de ljudföretag som presenterade nyheter var stöd för Auracast en vanligt förekommande term bland nyheterna. Tekniken beskrivs om vartannat som ett hörselhjälpmedel, ett sätt att koppla ihop flera högtalare och ett sätt att dela ljud på offentliga platser. Det är svårt att se vad dessa scenarier har gemensamt, så det är läge att förklara vad Auracast är och vad som krävs för att få tillgång till det.

När Bluetooth först introducerades var det som ett alternativ till sladdar för att föra över information över korta avstånd, till exempel från mobil till headset eller från mus till dator. Precis som med en sladd är det då en förbindelse mellan två punkter som inte delas med någon annan.

Bluetooth har vuxit sedan dess allteftersom tekniken utvecklats och elektroniken möjliggjort allt mer avancerad radioöverföring, men fortfarande har användarscenariot stannat vid punkt till punkt. I de fall man vill att flera enheter ska ha samma data, till exempel true wireless-öronsnäckor eller multiroom-högtalare, får antingen enheterna bilda kedja med bluetooth-uppkopplingar mellan sig, eller utnyttja wifi som alternativ överföringsteknik.

Med Auracast förändras detta. Tekniken, som först hette Audio Sharing, möjliggjordes med Bluetooth Low Energy Audio som var en del av Bluetooth 5.2-standarden. Det är dock mer nyligen som protokollet för denna typ av överföring spikades, och först nu alltså som tekniken på allvar dyker upp i nya produkter.

Poängen med Auracast är alltså att överföra ljud från en punkt till flera. Det fungerar mer eller mindre som gammaldags radio, att du kan pejla in en kanal som du ansluter dig till. Eftersom kommunikationen bara går åt ena hållet finns det ingen gräns för hur många som kan lyssna till samma kanal.

En Auracast-uppkoppling behöver tre delar. Först förstås en sändare, som kan vara en mobil eller en router. Sedan en mottagare som sköter själva uppkopplingen, typiskt sett en mobil eller dator och slutligen själva enheten där ljudet ska spelas upp, troligen ditt headset. Du kan alltså inte ansluta ett headset direkt till ljudkanalen utan en mobil, eftersom du behöver en enhet som styr vilken eller vilka kanaler du är ansluten till. Det kan ju finnas mer än en på samma ställe.

Bluetooth SIG, konsortiet bakom standarden, tänker sig främst tre användningsområden för tekniken som de marknadsför lite diffust, men går vi igenom dem lite mer detaljerat kommer det att klarna.

Sända ljud på offentliga platser

Den främsta och mest uppenbara tillämpningen är som ett slags lokala radiostationer på mer allmänt tillgängliga platser. Ta gymet till exempel, hur många har inte tittat på ett avsnitt av en teveserie utan ljud medan man sprungit på löpband? Med Auracast skulle du och alla andra enkelt kunna koppla upp sig till tevens ljud. Det skulle kunna vara flera olika teveskärmar på och du kunde välja vilken du ville ha ljud från.

Flygplatser är en annan miljö där det ofta finns skärmar med bild som man skulle vilja ha ljud till, och när väl infrastrukturen finns kan man tänka sig flera användningsområden på många områden.

Hörselhjälpmedel

Bluetooth SIG talar också mycket om hur Auracast kan hjälpa de med nedsatt hörsel. Det känns ju inte självklart att en teknik för att sända radio ska hjälpa ditt headset att bli en hörapparat. 

Tanken är att man i specifika situationer där ljudet kan vara dåligt och miljön stimmig, till exempel en föreläsning, så ska ljudet från högtalarna även kunna sändas via Auracast. På så sätt kan den som har svårt att urskilja ljud i bullriga miljöer ändå få ljudet från högtalarna till sig. 

Det handlar alltså inte om att plocka upp ljud från omgivningen, bara särskilt utsänt ljud, men det går absolut att tänka sig att man använder hörapparater med Bluetooth-stöd för att göra det, inte bara headset.

Ett annat exempel som ligger nära till hands är guidade turer. Där är det ju redan nu vanligt att det delas ut hörlurar för att man ska hänga med i guidningen, särskilt om de som guidas talar olika språk. Dessa låneheadset är ofta rätt medfarna. Med Auracast skulle du med din mobil och ditt headset kunna koppla upp dig själv och välja kanal efter vilket språk du vill bli guidad på. 

Dela musik

Det tredje scenariot som Bluetooth SIG fokuserar på är möjligheten att dela ljud så att två personer kan höra samma sak samtidigt. Här handlar det alltså om att en mobil fungerar som sändare. Det skulle kunna vara för att lyssna på musik tillsammans i var sitt headset, men mer relevant är kanske om man tittar på en film eller teveserie tillsammans. Särskilt om man gör det på en resa kan det vara skönt att kunna göra det i headset så att man hör bra och medpassagerarna inte störs. Med Auracast kan då två eller flera personer samtidigt vara uppkopplade till mobilens ljud med sina headset och ljudet är i synk med filmen.

Andra användningsområden

När väl plattformen finns på plats är tekniken naturligtvis inte begränsad till dessa scenarior, och det är fullt möjligt att tillverkarna och användarna kommer på användningsområden som Bluetooth SIG inte fokuserat på, eller kanske inte ens tänkt på. Ett sådant har redan dykt upp i form av Auracast-stöd för Bluetooth-högtalare.

I inget av de tre exempel på använndningsområden för Auracast är ju högtalare speciellt användbara, ändå har högtalare varit en av de första produkterna som fått stöd för Auracast. Här används Auracast istället för att kunna spela samma musik ur flera högtalare.

Det här är inte ett nytt användarscenario. Det har länge förekommit att man kunnat koppla ihop flera högtalare, till exempel två bärbara för att få stereoljud, eller multiroom-högtalare för att kunna spela samma musik i hemmet över mer än ett rum. Dessa lösningar bygger antingen på att högtalarna har stöd för wifi-uppkoppling, eller så har tillverkaren utvecklat en egen lösning för att kunna koppla ihop mer än en högtalare. Förutom att standard innebär att det går att koppla ihop högtalare från olika tillverkare blir det också billigare för högtalartillverkarna om de inte behöver utveckla sin egen teknik eller se till att högtalarna har stöd för wifi. i det här fallet är det alltså inte främst något som ger dig som användare nya funktioner utan mer något som gör det enklare för tillverkaren.

Vad behöver jag för att kunna använda Auracast?

Sett till hårdvaran behövs, förutom förstås en Auracast-sändning, en mobil och ett headset som har Bluetooth 5.2 eller senare. Det var med version 5.2 som Bluetooth Low Energy som är en förutsättning för Auracast introducerades. Bluetooth 5.2 lanserades för fem år sedan så det finns redan nu ett brett hårdvarustöd för tekniken, men samtidigt ska det sägas att det fortfarande säljs billigare mobiler och headset som inte har Bluetooth 5.2.

Sedan krävs det att programvaran uppdateras så att prylarna har stöd för Auracast. Det här är framför allt ett problem för headseten. För att uppdatera firmware i ett headset behöver du oftast tillverkarens app där du kan kolla efter programvaruuppdateringar till headsetet. Det är långt ifrån säkert att tillverkaren väljer att uppdatera ett äldre headset med stöd för Auracast, däremot är det troligt att de flesta nya headset från och med nu kommer att ha inbyggt stöd för Auracast.

Hur fungerar det rent praktiskt?

Det finns fortfarande rätt få produkter ute med Auracast och ännu färre sändningar att koppla upp sig mot så det är nära nog en öppen fråga hur det kommer att se ut i praktiken, men Samsung kan stå för ett exempel. Samsung har uppdaterat sina Galaxy Buds 2 Pro med stöd för Auracast, och även gjort det möjligt att starta Auracast-sändningar från en del av sina smarta TV-apparater. Om du har ett par Galaxy Buds 2 Pro med uppdaterad firmware kan du gå in i inställningarna för headsetet. Har du en Samsungmobil finns de i Bluetooth-menyn för headsetet, annars i Samsungs app Galaxy Wear. Här hittar du ett alternativ för att hitta en pågående sändning som du kan koppla upp dig mot.

Det är alltså än så länge en funktion som ligger lite gömd. Om tekniken slår igenom på det sätt som Bluetooth SIG hoppas lär vi nog få se Auracast-uppkopplingen betydligt mer lättillgängligt i mobilens system.