Skolhjälp

Apptips: ABC-klubben

Kanske mer ett pedagogiskt hjälmedel än ett spel för den som lär sig läsa och skriva.

Att lära sig läsa och skriva kräver både språkförståelse och finmotorik, och för barn i lågstadieåldern kan det ibland vara skönt att få fokusera på bara en av färdigheterna. Då kan en mobilapp vara ett bra hjälpmedel.

ABC-klubben bygger på en serie läromedel från Natur och Kultur som redan används i många skolor, så chansen är att barnen känner igen sig.

Här övas ett par bokstäver åt gången i olika grenar som ibland handlar om att känna igen vilken bokstav som hör ihop med ljudet, vilket ljud som finns i vilket ord, och att kunna stava orden.

Då problemen ofta är av flervalskaraktär går de ofta att lösa med trial and error snarare än äkta språkförståelse, men samtidigt ger ju även detta en exponering för rätt svar som fungerar som inlärning. Bara i en av grenarna finns det ett moment där man måste börja om om man svarat fel för mycket.

En invändning är att uppgifterna ofta bygger på bilder och att det inte alltid är helt självklart vilket ord bilderna föreställer. När vårt testbarn ska hitta ord med h i och får underkänt för att han klickat på en hund, för att det enligt appen föreställer en tax, känns det taskigt.

Som spel är appen kanske inte tillräckligt spännande för Pokemon Go-generationen, men som ett roligare sätt att öva på språkkunskaperna efter lektionstid äe ABC-klubben ett bra hjälpmedel. För de barn som kommit lite längre finns fler appar i samma serie, till exempel ABC Korsord.