https://www.mobil.se/business/sony-st-ttepelaren-i-f-r-ndring
515285
Mobil besöker Lund

Reportage: Så påverkas Lund av Sony Mobiles varsel

● BILDSPEL I slutet av augusti meddelade Sony Mobile att man ska skära ner verksamheten med 1 000 medarbetare i Lund under år 2013.
[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/imported/636671.jpg?itok=5LuRYrfb', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/imported/636671.jpg?itok=U6rWi2AM', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/imported/636671.jpg', w: 900, h: 500, title: 'I slutet av augusti meddelade Sony Mobile att man ska skära ner verksamheten med 1 000 medarbetare i Lund under år 2013. ' },{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/imported/636674.jpg?itok=SHc11DPh', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/imported/636674.jpg?itok=Wv7hBD12', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/imported/636674.jpg', w: 900, h: 500, title: 'Per Runeson är professor vid Lunds tekniska högskola, han har tidigare jobbat deltid på Ericsson och är idag engagerad i forskningsprojekt finansierade av Sony Mobile som årligen investerar miljonbelopp i forskning i regionen. ' },{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/imported/636670.jpg?itok=sEI6wzL9', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/imported/636670.jpg?itok=wOYCaaQk', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/imported/636670.jpg', w: 900, h: 500, title: '"Enligt japansk affärskultur säger man egentligen inte upp personal, och Sony har visat stor välvilja", berättar Britt-Marie Hansson. ' },{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/imported/636672.jpg?itok=_KvivglL', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/imported/636672.jpg?itok=nWiVfuRg', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/imported/636672.jpg', w: 900, h: 500, title: 'Rickard Mosell, vd hos Ideon Innovation, som ger nya innovationer möjlighet att växa till företag. ' },{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/imported/636673.jpg?itok=Wd7oaX3G', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/imported/636673.jpg?itok=c_jWpXjT', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/imported/636673.jpg', w: 900, h: 500, title: 'Britt-Marie Hansson har jobbat inom företaget i 18 år och även om hon inte blir helt överraskad är det svårt att hantera varslet om 650 av hennes kollegor och 350 konsulter. ' },{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/imported/636669.jpg?itok=_-i2C7Rr', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/imported/636669.jpg?itok=C3hfGvA3', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/imported/636669.jpg', w: 900, h: 500, title: 'Hos innovationsinkubatorn Ideon Innovation ser man ljust på framtiden i regionen, Sony Mobiles besked till trots. ' },]
Sony Mobile kommer att minska sin personalstyrka i Lund med 400 anställda under 2013. I en region där en hel industri växt upp kring ett mobil­företag som alltid drivit framåt tar Sony Mobile plötsligt ett steg i fel riktning. Ändå ser vi många spirande idéer, beslutsamhet och tillförsikt om framtiden.

Beskedet kommer tidigt på morgonen den 23 augusti. Sony Mobiles 3 000 medarbetare i Lund har samlats på en stor sportarena för att få ta del av beslutet som ska göra dem 1 000 färre under 2013. Britt-Marie Hansson har jobbat inom företaget i 18 år och även om hon inte blir helt överraskad är det svårt att hantera varslet om 650 av hennes kollegor och 350 konsulter. 

– Det känns så tragiskt, och det är tufft när man tänker på den lojalitet och plikttrogenhet så många anställda visat när de jobbat hårt för att göra så bra produkter de bara kunnat. Men det är en tuff bransch och livscyklerna för mobiltelefoner har blivit så korta. Det här beskedet är väldigt tråkigt för alla berörda, men det påverkar också regionen och Sverige som telekom-nation, säger Britt-Marie Hansson från arbetsrummet i Greenlandbyggnaden, det granitröda kontorskomplexet på Sony Mobiles område i Lund där flera hundra skrivbord snart kommer att stå tomma. 

Att flera hundra personer sägs upp från sina arbeten är flera hundra tragedier för sig, men att det sker på just Sony Mobile, just i Lund, i den mobiltekniktäta Öresundsregionen, gör att varslet får en klangbotten som når bredare och djupare än man först anar.

– Det verkar som om framgången på mobilteknikområdet för en region som sydöstra Skåne vilar på ett antal starka pelare. Det är de stora bolagen, de duktiga entreprenörerna och riskkapitalet, om Sony försvinner är det en pelare i den konstruktionen som börjar vackla. Stora företag som Sony är fantastiska skolor för människor som sedan kan gå in i nystartsbolag och bidra med kompetens från det större -bolaget. Den rekryteringsbasen skulle försvinna om de stora bolagen också försvann, förklarar Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet som idag ansvarar för att forskningsresultat vid universitetet kommersialiseras och blir till mellan 10 och 20 nya företag varje år. 

Viktig del i verksamheten sedan 90-talet

Sony Mobile i Lund blev en integrerad del av Sony när Ericsson sålde sin halva i bolaget under 2012, men verksamheten i Lund har varit en viktig del sedan Ericsson blev ett av världens ledande företag inom mobilteknik under 90-talet. Sedan dess har det varit en viktig aktör för hela regionen, dels som en stor arbetsgivare, dels som lokomotiv i det tåg av innovativa teknikföretag som dragit fram över hela Öresundsregionen.

Företagsframgångar som Axis Communications eller Qliktech hade varit svåra att föreställa sig i regionen utan Ericssons närvaro. Om Lunds tekniska högskola varit den huvudsakliga rekryteringsbasen för Ericsson genom åren har den kompetens som gått vidare från Ericsson blivit kärnan i nystartsbolag över hela regionen. Läser man en bunt cv:n från anställda i regionen är erfarenhet från mobiljätten ingen ovanlighet, och ofta har anställda gått mellan Ericsson och mindre bolag i flera omgångar. Men Ericssons framgångar har även drivit fram en efterfrågan på samarbetspartners och underleverantörer vilket drivit ett mobilteknikkluster i hela regionen. Sony Mobiles omfattande engagemang och forskningsstöd till Lunds tekniska universitet har både genererat ny teknik för företaget och nya innovationer som nystartsföretag kunnat bygga sin verksamhet kring. 

2001 bildades bolaget Sony Ericsson där Ericsson och Sony ägde 50 procent vardera, verksamheten växte men när Sony tar över hela bolaget är det inte lönsamt. Företagets varsel var inte helt oväntat.

– Det finns två faktorer som är viktiga i det här sammanhanget, förklarar Gustaf Brusewitz, kommunikationschef på Sony Mobile. Som en del av Sony är det naturligt att vi integrerar delar av verksamheten närmare Japan och huvudkontoret och då flyttas vissa funktioner från Lund till Tokyo. Sedan handlar det även om att vi måste tillbaka till lönsamhet. 

Britt-Marie Hansson, Sony Mobile

Konkret innebär det att hårdvaruutvecklingen som ligger i Lund flyttas till Japan, medan kontoren i Lund får ett stärkt fokus på mjukvaruutveckling. Det ingår i en långsiktig strategi om ett mer enat Sony där alla delar fullt ut kan ta del av teknik och kompetens som finns inom andra delar av företaget. När Sony Mobile säger upp personal i Lund blir det alltså först och främst de som arbetat med hårdvara som får lämna företaget. 

I samband med varslet inleddes förhandlingarna med facket. Ambitionen var att rädda så många arbetstillfällen som möjligt i Lund och Sony såg redan tidigt i processen ut att vara beredda att backa från det ursprungliga varslet. 

– Enligt japansk affärskultur säger man egentligen inte upp personal, och Sony har visat stor välvilja och förstår att det också framöver kommer att finnas ett behov för den här kompetensen. Genom att tillsammans med Sony bilda ett nytt konsultbolag kommer vi att rädda drygt 150 jobb, säger Britt-Marie Hansson. 

– Med en intern konsultenhet inom Sony Mobile hoppas vi kunna bidra till att vissa berörda slussas vidare på ett smidigt sätt via externa uppdrag, förklarar Gustaf Brusewitz över telefon från kontoret i London. Det är ju många anställda i Lund som har en unik spetskompetens som är eftertraktad även utanför vårt bolag.

Nedskärningarna - ur ett annat perspektiv

Bortom Sonykomplexet på Mobilvägen, på andra sidan e22:an som skär som en kniv rakt genom innovationsparken just utanför Lunds stadskärna, ser man på uppsägningarna ur ett annat perspektiv. 

– För att kunna växa ytterligare är det som branschen behöver just nu snarare att vi lyckas föra -samman personer som aldrig har träffat varandra tidigare, från helt olika bakgrunder, börjar Rickard Mosell, vd för inkubatorn Ideon Innovation. De som slutar hos Sony Mobile nu har jätteviktiga erfarenheter som skulle göra mycket för nystartsbolagen i inkubatorn. De kommer definitivt att kunna få jobb, men det innebär ett karriärbyte där de kanske behöver gå ner 30–40 procent i lön, i kombination med avgångsvederlag kanske de till och med kan ta en roll utan lön i något av de här nystartsbolagen. Väldigt ofta får man också kompensation i form av aktier i det nya bolaget till en väldigt intressant värdering. 

Rickard Mosell, vd Ideon Innovation

Rickard Mosell berättar entusiastiskt om möjligheterna för nystartade teknikföretag i regionen medan han går genom korridorerna mellan de små glaskontoren där fåmansföretag just försöker ta sig mot det första genombrottet. Ambitionen är att forma en inkubator med lika många kvinnliga som manliga entreprenörer, lika många unga som gamla, just för att få till den blandning av olika bakgrunder som han ser som så viktigt för ett framgångsrikt företagande. Erik Larsson, vd för Linc, inkubatorn i Landskrona, är på ett kort besök när han springer på Rickard Mosell i korridoren och vittnar om att situationen är precis likadan i Landskrona.

– Jag har blivit kontaktad av två personer på Sony Mobile som funderar på att starta något eget efter det här. Ur det här kaoset uppstår ofta väldigt kreativa idéer och om man som anställd får ett bra avgångsvederlag har man ofta alla möjligheter att investera sin tid i att göra dem till verklighet, säger Erik Larsson.

Linus Wiebe, innovationsdirektören på Lunds universitet, är inne på samma spår. 

– De som varit anställda på Sony i några år har en väldigt bra erfarenhet av hur företag i den här branschen fungerar och jag tror att de kan tillföra en viktig komponent för att nystartsföretagen i Lund också ska bli framgångsrika. Det är nog vanligast att man går in med sin företagserfarenhet i andra nystartade bolag, men när man lämnar Sony med ett antal månaders lön får man ju också möjlighet att prova på något eget.

– På sätt och vis har den här krisen också skapat nya möjligheter och nya tankesätt. Ofta fortsätter man bara arbeta i samma spår trots att teknikutvecklingen gör att allt ständigt förändras. När sådant här händer tvingas man tänka annorlunda, man funderar över vad som varit fel innan och får nya kreativa idéer, säger Britt-Marie Hansson på Sony Mobile.

Medan Sony Mobile tvingas säga upp personal ser Lunds innovationspark fram emot att få ta del av den kompetens som hittills varit bunden på Mobilvägen. Det finns en rad mindre företag med koppling till mobilteknik i regionen, men även företag i andra sektorer har ett behov av erfarenheterna från Sony Mobile. 

– Jag tror att det bästa för regionen skulle vara om vi kunde få de anställda på Sony Mobile att lämna mobilbranschen och istället börja arbeta med någon som till exempel har en bakgrund i biokemi. Det är först då man hittar nya lösningar, de kommer kanske inte hitta ett sätt att sälja hundra miljoner mobil-telefoner, men de kanske kan hitta ett sätt att använda liknande teknologi i ett nytt sammanhang vilket kan få minst lika stor spridning, säger Rickard Mosell. 

Inom akademin är man inne på samma tankebanor.

– Jag vill hävda att svenskt näringsliv tänker väldigt mycket i stuprör, men jag tror inte att nästa generations värden finns i stuprören utan i att integrera innovationer från de olika stuprören med varandra, säger Per Runeson, professor inom datavetenskap vid Lunds tekniska högskola. Han exemplifierar med hur han vill kunna betala vägavgifter från bilen, samtidigt som hans barn ska kunna spela tevespel via samma infrastruktur, det handlar helt enkelt om att väva ihop tjänster från flera branscher i samma paket.

Per Runeson, professor i datavetenskap

– Det viktiga är att vi kan behålla den här företagskulturen även om Sony Mobile minskar sitt engagemang, att den relativa öppenheten som ändå finns mellan företagen kring Lund bevaras och vårdas. Mobil- och it-branschen har ju vuxit fram kring Lund under de 25 år sedan Ericsson började sin verksamhet här, på något sätt gör det att allting fortfarande känns ganska småskaligt. Det rör sig om tiotusentals anställda, men det finns ändå ett vitalt samtal över företagsgränserna och jag tror att det är viktigt om man ska vara fortsatt framgångsrik, säger Per Runeson och lutar sig bakåt i stolen på rum e:2420 på Lunds tekniska högskola. Han har själv jobbat deltid på Sony Ericsson och leder nu flera forskningssamarbeten som finansieras av Sony Mobile. Samarbetet mellan näringsliv och högskola har varit tätt sedan decennier och bland Sony Mobiles planer på nedskärningar verkar det inte som om stödet till forskning kommer att ändras.

"Kan leda till uppsving"

I innovationsindustrin och från universiteten ser man hur varslet på Sony Mobile skulle kunna leda till ett uppsving för hela regionen när flera hundra personer med kompetens inom mobilteknik blir tillgängliga för andra branscher. Samtidigt jobbar andra aktörer för att sektorn kring mobilteknik ska stå fortsatt stark. I samband med Sony Mobiles varsel bildades Firs, eller Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, som ska arbeta för att Skåne även i fortsättningen ska vara en plats präglad av tillväxt i mobilbranschen.

Styrgruppen består av Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, Per Eriksson, rektor vid Lunds Universitet, Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun, Mats Ekstrand från branschklustret Mobile Heights samt Sven Otto Littorin, tidigare arbetsmarknadsminister. 

Branschklustret Mobile Heights har arbetat med just den frågan under ett par år, att i samarbete med universiteten och offentlig sektor se till att området kring Lund och Malmö ska kunna bli världsledande vad gäller mobilteknik. Efter Sony Mobiles varsel såg man ett behov av ytterligare insatser för att locka fler aktörer till -regionen och Forsknings- och innovationsrådet i Skåne bildades. Genom att region, universitet, kommun och näringsliv arbetar mot ett gemensamt mål hoppas man kunna stärka upp efter det som mobilindustrin tappat i och med Sony Mobiles varsel. Sedan den tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin engagerat sig i frågan har det blivit enklare att nå ut direkt på vd-nivå hos internationella mobilföretag och styrgruppen vittnar också om hur hans erfarenheter från näringsdepartementet förenklat gruppens arbete även inom Sverige. 

Hoppas locka Google och Apple till Lund

Det är fortfarande för tidigt att säga vad Forsknings- och innovationsrådet i Skånes arbete kommer att resultera i. Medan Sven Otto Littorin reser runt i världen för att övertyga mobiltelefonidirektörer om att etablera sig i Skåne verkar de flesta känna ett lugn inför de uppsagda Sony Mobile-anställdas framtid. Alla kommer kanske inte att kunna jobba kvar i mobilindustrin, men för regionen som innovationscentrum är det kanske inte heller det viktiga. 

– Ett enstaka varsel påverkar inte regionens innovationsförmåga i stort. Mobilteknik är fortfarande stort i Lund, även efter Sony Mobiles varsel. Och vi ser att internationella aktörer som Huawei och Intel etablerar sig här, men vi måste se till att även Google, Apple och Samsung startar kontor i regionen, säger Linus Wiebe på Lunds universitet. Vi på universitetet gör vad vi kan genom att visa upp den forskning som bedrivs och förklara hur den kan vara till nytta för företagen som finns här. På så sätt kommer ju universitetet att fungera som både forsknings- och rekryteringsbas för potentiella nyetablerade internationella företag. 

Det finns ingen branschomfattande trend i att Sony Mobile väljer att minska sitt engagemang i Lund, det är konsekvensen av en intern strukturförändring och ett negativt rörelseresultat, inte av en region som svikit sin industri. Samtidigt som Sony Mobile gör nedskärningar bygger regionen en enorm forskningsanläggning i Max iv och snart börjar man också bygga supermikroskopanläggningen ess i samarbete med elva andra europeiska länder. När Britt-Marie Hanssons kollegor börjar plocka ihop prylarna på sina skrivbord ser deras framtid ur en vidare synvinkel väldigt ljus ut.

Nytt innovationsråd vill stärka regionen när Sony Mobile drar ner

Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun och en av ledamöterna i styrgruppen för Forsknings- och innovationsrådet i Skåne. 

Hur reagerade du på Sony Mobiles varsel?

– Jag tyckte att det var ett väldigt tråkigt besked, jag vet hur det är att bli varslad och känna ovissheten innan man vet exakt hur man berörs. Sedan började jag ställa mig andra frågor, om Sony Mobile flyttar hårdvaruutvecklingen till Japan, vad innebär det för mobilklustret här i Skåne? Kommer det inverka negativt? Vi som kommun kan ju inte göra särskilt mycket för att påverka beslut hos internationella företag, men genom det här samarbetet genom Forsknings- och innovationsrådet i Skåne kan vi se vad vi kan göra tillsammans för att stärka Sony Mobile och mobilbranschen i Skåne. 

Hur arbetar ni för att stärka mobilbranschen?

– Sedan vi startade har vi redan haft kontakt med flera internationella företag på det här området, drömmen är ju att kunna skapa ett kluster och inte bara locka hit ett utan flera stora internationella företag. Lyckas vi med det kommer det att bildas en hel massa små företag omkring dem. Att vi får arbeta med Sven Otto Littorin gör att vi får ett helt annat bemötande när vi kontaktar internationella mobilföretag. Om jag själv reser ut som kommunalråd får jag ofta träffa marknadschefen men när vi skickar en tidigare minister får vi direkt kontakt på vd-nivå. Och det är flera som verkar intresserade, de inser att när det friställs kompetent arbetskraft från Sony Mobile finns det goda möjligheter att etablera sig i Lund. 

Hur kommer Sony Mobiles varsel att påverka regionen?

– Totalt sett kommer det nog inte att påverka regionen särskilt mycket. Vi har ett brett näringsliv i regionen där det finns många företag inom exempelvis livsmedelsindustrin och life science. Det som möjligtvis påverkar regionen på sikt är ju hur möjligheterna för forskning och utveckling förändras. 

Hur ser framtiden ut för regionen som innovationscentrum efter Sony Mobiles varsel?

– Vi är ju så lyckligt lottade för att de europeiska länderna valt att bygga Max IV här, liksom ESS som ska stå färdigt 2019. Det kommer att bli anläggningar i världsklass som kommer att leda utvecklingen under ett antal år, det uppfattar vi som en väldig magnet för både forskning och utveckling. Jag är inte orolig för innovation som helhet. Men det är viktigt att universitet håller kvaliteten så att vi har kompetens i regionen. Vi måste också se till att skapa boendemiljöer och mötesplatser som gör att folk vill flytta hit. Vi kan inte bara luta oss tillbaka, men jag är inte orolig för utvecklingen.