Storleken sätter stopp

Apple pressade – nu för stora för att slippa undan

Apple har alltid gått något av sin egen väg, men tvingas nu allt oftare in i mittfåran.

Publicerad Uppdaterad

Vi har sett flera exempel på att Apple tvingas till förändringar. Den som sätter press på jätten har först och främst varit EU och det river upp vågor globalt. EU:s beslut att kräva usb-c som laddningskontakt har tvingat Apple att ge upp lightning-kontakten i Iphone.

Samma sak gäller de nya uppgifter som nu kommit om att Apple ska införa möjligheten att sidladda appar och att ge apputvecklare valmöjligheten att leverera appar via alternativa appbutiker. Den ivrigaste påhejjaren har varit Spotify, tillsammans med bland annat spelutvecklaren Epic Games, båda i högsta grad aktiva för att påverka bland annat EU i frågan. Anledningen är så klart att det nu finns allt fler som drabbas av den som hävdar att Apples “appskatt” är ett sätt för jätten att utnyttja sin dominerande ställning och i vissa fall premiera de egna tjänsterna. Som Apple Music, på bekostnad av konkurrenter som Spotify.

Appskatt är givetvis inte hur Apple ser på det hela. Deras andel av alla intäkter från appköp och köp i appar är enligt bolaget själva en skälig ersättning för den infrastruktur de tillhandahåller apputvecklarna. Utan tvekan är det en viktig intäktskälla för Apple.

Vi har sett flera exempel på att Apple tvingas till förändringar. Den som sätter press på jätten har först och främst varit EU och det river upp vågor globalt. EU:s beslut att kräva usb-c som laddningskontakt har tvingat Apple att ge upp lightning-kontakten i Iphone.

Samma sak gäller de nya uppgifter som nu kommit om att Apple ska införa möjligheten att sidladda appar och att ge apputvecklare valmöjligheten att leverera appar via alternativa appbutiker. Den ivrigaste påhejjaren har varit Spotify, tillsammans med bland annat spelutvecklaren Epic Games, båda i högsta grad aktiva för att påverka bland annat EU i frågan. Anledningen är så klart att det nu finns allt fler som drabbas av den som hävdar att Apples “appskatt” är ett sätt för jätten att utnyttja sin dominerande ställning och i vissa fall premiera de egna tjänsterna. Som Apple Music, på bekostnad av konkurrenter som Spotify.

Appskatt är givetvis inte hur Apple ser på det hela. Deras andel av alla intäkter från appköp och köp i appar är enligt bolaget själva en skälig ersättning för den infrastruktur de tillhandahåller apputvecklarna. Utan tvekan är det en viktig intäktskälla för Apple.

Deras argument har också varit att webbappar är ett alternativ, till exempel för spelutvecklare som vill erbjuda abonnemang liknande Apple Arcade och Googles tidigare Stadia där du betalar en månadsavgift för spel som levereras i strömningsform. För i Appstore har den typen av abonnemang inte varit tillåtna.

Apple är alltså pressade. På område eller område så ifrågasätts deras affärsmodeller och på allt fler områden tvingas de krypa till korset. Det är Apples unika val som gjort dem stora, men det är deras storlek som nu tvingar dem bli allt mer som alla andra.