Barn och skärmar

Barn som använder skärmar får ett sämre språk

Enligt barnläkare och resultat av forskning har man kunnat konstatera att barn små barn som använder skärmar i stor utsträckning får en sämre språkutveckling.

Publicerad Uppdaterad

Att använda surfplattor eller mobiltelefoner som barnvakt är inget ovanligt för många föräldrar. Men under en läkarkonferens som nyligen anordnades av Svenska läkaresällskapet på temat ”Den uppkopplade barnhjärnan” diskuterades de potentiella skador som små barn kan få av att spendera för mycket tid framför en skärm. Det man kunnat konstatera är att små barn som får spendera mycket tid framför skärmar får en långsammare språkutveckling. 

– För att ett litet barn ska utvecklas språkligt så krävs den mänskliga kontakten, säger barnläkaren och ordföranden i Svenska barnläkareföreningen Anna Bärtås till Sveriges Radio. Hon säger också att ett barn under två år själv inte har någon egen vinning av att sitta framför en surfplatta eller mobiltelefon utan för dess utveckling är det mänskliga relationer som är viktiga. Om ett litet barn spenderar mycket tid framför en skärm eller om de vuxna själva gör det istället för att umgås med barnet så kan det vara skadligt för barnets utveckling. 

Källa