Dags att förnya

Clubhouse ändrar inriktning

Den tidigare så populära sociala plattformen Clubhouse övergår till att bli en meddelandetjänst.

Publicerad Uppdaterad

Under pandemin slog tjänsten Clubhouse igenom med dunder och brak. Den gick ut på att använda kunde skapa virtuella rum för exempelvis möten, konversationer och föreläsningar, varvid besökare kunde ansluta till rummen för att lyssna på och medverka i sammankomsterna. Clubhouse fick även ett flertal andra tjänster som Twitter, Spotify, Facebook med flera att ge sig på liknande lösningar.

NU meddelar Clubhouse att man kommer att ändra inriktning på tjänsten, från mötesplatser där alla kan träffas till att användare som redan känner varandra ska kunna skicka chattar till varandra. Clubhouse själva beskriver det som att ”En chatt är en gruppchatt med enbart röst med dina favoritpersoner. Det är som ett klubbhusrum, men det sker asynkront så att du kan komma förbi och delta när det passar dig.”