Enklare samarbete över gränserna

EU föreslår digitala körkort

En digital körkortslösning är tänkt att underlätta både hanteringen av körkorten och öka säkerheten på våra vägar.

Publicerad Uppdaterad

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag kring digitala körkort och att sådana bör införas inom hela EU. Bland annat säger man att digitala körkort skulle göra det mycket enklare ersätta, förnya och dra in körkort i framtiden. Det skulle dessutom betyda att information som omfattas av körkortet skulle kunna hållas mer aktuell, som det är idag är det till exempel svårt för polis att kunna ta reda på om körkort som är utfärdade i andra länder även har blivit indragna och föraren alltså inte borde få befinna sig bakom ratten. Digital hantering skulle dessutom göra det enklare för personer med ett körkort från länder utanför EU att byta till sig ett EU-körkort.

En annan effekt av mer övergripande digitala körkort skulle enligt EU-kommissionen vara att öka möjligheterna att lösa trafikbrott som så att säga går över landsgränser. Enligt kommissionen gick man under 2019 miste om 40 procent av inträffade trafikbrott, bland annat för att personer inte kunde identifieras eller att det inte gick att kräva in betalning.

Källa