De jagar inte bara andra

EU har brutit mot sina egna dataskyddsregler

EU har tagit sig an en ny utredning, men den här gånger utreder man sig själva.

Den senaste tidens EU-utredningar har i mångt och mycket handlat om de nya reglerna i och med Digital Markets Act, något som har drabbat Apple hårt. Nu har EU dragit igång en ny omfattande utredning som ska vara klar den 9 december 2024, men den här gången behöver EU utreda sig själva. 

Anledningen är att en nyligen avslutad utredning har visat att EU-kommissionens användning av Microsofts programpaket Microsoft 365 bryter mot EU:s egna dataskyddsregler, närmare bestämt hur man vid ett flertal tillfällen har hanterat personuppgifter och dataöverföringar.

Nu har kommissionen fått till den 9 december 2024 att korrigera problemen, samt att man måste genomföra en kartläggning som ska klargöra vart man överfört data samt identifiera vilka personuppgifter som överförts, för vilka ändamål de har överförts och vilka som har tagit emot informationen.