Slut på slit och släng

EU röstade ja till förslaget om reparationer

Förslaget om höjda krav på möjligheterna att reparera varor ett steg närmare lag.

EU-parlamentet har idag röstat igenom det förslag på ny lag som i större omfattning ska tvinga leverantörer och återförsäljare att reparera varor. Kortfattat går det genomröstade förslaget ut på att varor som går sönder eller skadas innan garantitiden har gått ut först och främst ska repareras av leverantören, återförsäljaren eller någon annan. Det gäller dock bara i de fall där det skulle kosta lika mycket eller vara billigare att reparera än att ersätta produkten med en ny. Dessutom ska en produkt som reparerats få garantitiden utökad med ett år. Under reparationstiden ska kunden även få låna en ersättande produkt.

Nästa steg, nu när EU-parlamentet har röstat igenom det förslaget, är att EU:s medlemsländer i ministerrådet ska godkänna förslaget. Därefter ska arbetet avslutas med kompromissförhandlingar med parlamentet.