X är fortfarande Twitter i App Store

Före detta Twitter får problem i App Store

Det nya namnet X godkänns inte på grund av Apples regler för appnamn i App Store

Arbetet med att döpa om tjänsten Twitter till X har stött på ytterligare problem utöver det rådande varumärkestrasslet. Det har nämligen visat sig att det nya namnet ratas per automatik i Apples App Store på grund av butikens regler för namngivning av appar. Apple kräver att alla appar ska ha minst två tecken i namnet, men däremot kan appar som är installerade på en enhet kan ha ett enda tecken på hemskärmen.

Twitter har redan bytt namn till X i Google Play Store, men trots översynen av listningssidan i App Store är namnet på själva appen fortfarande Twitter. Apple har inte böjt App Stores namngivningsriktlinjer för någon sedan starten, och det är osannolikt att X kommer att vara ett undantag. Även om Apple har gjort undantag i andra avseenden, verkar det inte vara något som kan hända med tanke på Twitters nyckfulla natur under den nya ledningen.

Samtidigt har lustigkurrar på internet konstaterat att X inte kan kringgå problemet genom att lägga till ett mellanslag före namnet X, eftersom man redan har ett företag som heter ”SpaceX”.