Liknande bilder i samma hög

Google Foto får ny funktion som staplar foton

Nu kommer liknande foton att samlas i högar för att göra dem lättare att hantera.

För att organisera mängden foton i Google Foto introduceras en ny funktion som kallas Photo Stacks, där funktionen automatiskt samlar ihop foton som liknar varandra och togs vid ungefär samma tillfälle i en virtuell hög. Avsikten med funktionen är att på ett enkelt och automatiskt sätt få foton organiserade istället för att ligga utspridda i flödet, samt att det underlättar för användaren att kunna välja det bästa fotot och eventuellt radera de övriga. Det har talats om att den sistnämnda funktionen även ska innehålla möjligheten att användaren väljer det bästa fotot och Google Foto därefter automatiskt raderar de övriga fotona i den gruppen. Det är dock inte bekräftat om den funktionen finns redan nu.

För tillfället verkar den enbart ha dykt upp på Pixel 8-enheter, men förmodas komma att dyka upp även på andra enheter.