Samarbete för satellitkommunikation

Google i samarbete med Garmin

Satellitkommunikationen i Android 14 kan göras tillsammans med Garmin.

Publicerad Uppdaterad

Google meddelade tidigare att de i och med Android 14 tänker introducera tvåvägskommunikation via satellitanslutning till Android-enheter. Nu har det dykt upp tydliga indikationer på att Google tar hjälp av Garmin, som redan har en rad produkter som erbjuder textmeddelanden via satellit, för att möjliggöra funktionaliteten.

Tanken är att kommunikationen ska ske via Google Messages, och där har det i programkoden hittats detaljer som refererar till Garmin. Det inkluderar bland annat texten ”For questions about your emergency, call Garmin Response at %1$s. To report a new emergency, call your local emergency number.”

Garmin arbetar med Iridium, ett företag som har Low Earth Orbit-satelliter över hela världen, för att möjliggöra satellitanslutning över stora delar av planeten. Eftersom Garmin redan har utvecklat ett helt ekosystem av kommunikationsprodukter via satellit kan tanken med ett samarbete vara att Google ansluter sig till Garmins teknik för att erbjuda nödtextning via Google Messages.