1
1
https://www.mobil.se/nyheter/google-stramar-upp-annonsregler-infor-svenska-valet
571497
Nyheter
falskt
Räfst och rättarting

Google stramar upp annonsregler inför svenska valet

Nya regler ska motverka desinformation och öka säkerheten.

I år är det valår med allt vad det innebär av politisk annonsering. För motverka spridande av desinformation kommer Google att införa striktare annonseringsregler när det handlar om politiska annonser, och har därför tillsatt en arbetsgrupp bestående av internationella experter och svenska Googlemedarbetare som ska hantera arbetet. Dessutom ska det befintliga samarbetet mellan Google och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Myndigheten för psykologiskt försvar fördjupas.

Annonsörer på Googles plattformar måste bland annat registrera sig, och annonserna kan enbart målgruppsanpassas utifrån åldersgrupp, kön och postnummerområde. Detta för att motverka missriktad politisk annonsering och desinformation.

Det blir dessutom möjligt att kunna se vem som har annonserat, hur mycket pengar som spenderats och vilka målgrupper som annonseringen har riktat sig mot.

– Valåret i Sverige gör detta än viktigare, säger Sara Övreby som är Googles samhällspolitiska chef i Sverige.

– När nu många vänder sig till Google och Youtube för att hitta information kring valet är det extra viktigt att våra plattformar inte missbrukas.

Google kommer dessutom att erbjuda mediehus stöd för att stärka arbetet mot överbelastningsattacker och liknande. 

Källa