1
1
https://www.mobil.se/nyheter/google-forbjuder-annonsering-for-spionprogram
568909
Nyheter
falskt
Slut på spionannonser

Google förbjuder annonsering för spionprogram

Det finns dock en del undantag i förbudet.

Google har uppdaterat sina annonseringsregler vilket gör att det från och med 11 augusti 2020 inte längre är tillåtet med "marknadsföring av produkter och tjänster som marknadsförs eller inriktas på potentiella kunder i syfte att spåra eller övervaka en annan person eller dennes aktivitet utan personens tillstånd." De förbjuder med andra ord inte programmen som sådana, utan enbart annonsering för dem.

Det finns dock en del undantag i den uppdaterade policyn. Det kommer även fortsättningsvis att vara tillåtet med annonser för bland annat produkter och tjänster avsedda att hjälpa föräldrar att lokalisera sina minderåriga barn samt för privata utredningstjänster.

Källa