E-handelsräddare

Mobil handel exploderar

Foto: AudioLuci Store

Surfplattor draglok för närapå 50-procentig m-handelsökning.

Publicerad Uppdaterad

Analysföretaget Comscores senaste siffror över digitalhandeln visar en remarkabel ökning för den mobil handeln under det senaste kvartalet. Medan desktophandeln minskade fick den totala digitala markanden en rejäl skjuts av den den mobila shoppingen, vilken ökande med 47 procent jämfört med motsvarande period förra året. 

Surfplattevåg
Mobilhandeln, i sin tur, surfade på en surfplattevåg.
– Medan smartphones historiskt sett har stått för över 60 procent av den mobila handeln, har de senaste kvartalens allt snabbare tillväxt av surfplatteägande gjort att surfplattor stod för 46 procent av den mobila handeln under andra kvartalet och uppvisar en 75-procentig tillväxt, skriver Comscores.

Den digitala handeln ökar på alla plattformar.

Det överraskande hoppet har förvisso till viss del att göra med de svaga siffrorna som den mobila marknaden uppvisade under det andra kvartalet förra året. Samtidigt, påpekar analysfirman, är just svaga Q2-resultat (och starka Q4-siffror) typiskt för nya markander. 
– Det är talande att den tydliga nedgång som har synts under det andra kvartalet tidigare år inte hände i år.

Mognad marknad - fortsatt tillväxt
Marknaden för mobil shopping ser alltså ut att ha mognat och därmed stabiliserats. Samtidigt, skriver Comscore, har den fortsatt och kommer att fortsätta växa. Desto fler som handlar via mobila enheter och desto fler mobila shoppingplattformar som erbjuds, desto bekvämare blir konsumenter med att fortsätta med sina nya shoppingmönster.

Marknadsföringsutmaning
Även om resterande kvartal i år inte kommer uppvisa en tillväxt på över 40 procent är inte en 30-procentig ökning under såväl tredje som fjärde kvartalet inte otänkbar, skriver Comscore.
– Skulle det hända så skulle mobila inköp närma sig 35 miljarder dollar – inte långt från hela hela marknaden för digital annonsering. 
– Det är tydligt att flerkanalsannonsering kommer bli en än viktigare – och än mer utmanande – uppgift för marknadsförare, konkluderar analysfirman.

Källa