B2B långt efter

Mobil trafik: mät konvertering på rätt sätt

Låga konverteringssiffror för mobil trafik kan handla om att man mäter fel sak.

Publicerad Uppdaterad

I Sverige söker vi på Google 45 miljoner gånger om dagen och mobiler och surfplattor står för 36 procent av den totala webbtrafiken, upp med 25 procent från 28,8 procent jämfört med samma period året innan. Det säger Michael Wahlgren, vd och grundare på sökmotoroptimeringsspecialisten Pineberry, till Mobilbusiness. 

Det må vara en stor ökning, det motsvarar en långsammare ökning om man jämför med perioden 2012-2013. Andelen mobiltrafik ser olika ut beroende av vilken målgrupp en sajt riktar sig till. Där ligger business-to-business-sajter, B2B-sajter, långt efter sajter som riktar sig till konsumenter, enligt Michael Wahlgren.
– E-handel- och shoppingsajter ligger i snitt sällan under 50 procent och shoppinginriktade sajter kan ligga på upp till 70 procent redan medan B2B ligger på mellan 10-20 procent.

En anledning till den lägre andelen mobil trafik på B2B-sajter handlar bland annat om att den typen av sajt besöks mest under kontorstid, det vill säga när besökaren oftast sitter framför en traditionell dator.

Pineberrys undersökning baseras på fler än 100 stycken svenska webbsajters trafik under september månad 2014 respektive 2013. Antalet besökare per sajt varierar mellan några tusen besök per månad till hundratusentals.

Mät mobil konvertering på rätt sätt
Att konvertera ett besök till en handling, i synnerhet ett köp, är något som eftersträvas och det har länge sagts att konvertering på mobila enheter är lägre jämfört med på datorer. Medan det stämmer är detta något av en sanning med modifikation, enligt Michael Wahlgren.
– Det är i stort sätt samma faktorer som gör att du syns på datorn som i mobilen.

Konvertering är däremot svårare. Men mobil konvertering bör mättas på ett annat sätt. Ja, mobilen har lägre konvertering men detta får oförtjänt dålig kritik. Idag använder vi internet från flera olika typer av enheter; dator, surfplatta och mobiler. Och vi använder ofta flera av dessa i en och samma köpprocess vilket gör utvärderingen av konverteringsgrad komplex, säger han.

Han fortsätter:
– Mobilen används väldigt frekvent i informationssökandet i en köpprocess medan datorn är den enhet vi helst fortfarande gör själva köpet ifrån. I takt med att informationssökande som tidigare gjordes på dator flyttas till mobil, samtidigt som det allmänna användandet av mobiler ökar kraftigt blir konverteringsgraden i mobiler naturligt låg. Även om du gör förbättringar för att öka konverteringen från mobilen kan det se ut som konverteringsgraden sjunker på grund av just denna trend om du mäter med traditionella mått. 

Hur bör mobilkonvertering mättas enligt dig?
– Det traditionella sättet att mäta på är att se hur många köp som görs från mobiler och dela det med antalet besök från mobiler. Ett alternativt sätt att mäta detta på är att istället se hur stor andel av din köp som kommer från respektive enhet och mäta detta över tiden. Mäter du så här så kommer du sannolikt istället se att andelen köp i mobilen (av de totala antalet köp) ökar och eventuellt istället dra slutsatsen att konvertering från mobilen förbättras i stället för att försämras.