4g med längre räckvidd

PTS auktionerar ut 700 MHz-bandet

PTS har nu öppnat för anbud på 700 MHz-bandet för mobildata. Sökande har till den 1 december på sig att lägga bud.

Publicerad Uppdaterad

700 MHz-bandet har fram tills nyligen använts till marksänd digital-tv, men effektivare sändningsteknik och uppstädning bland tillstånden har gjort att man kunnat frigöra ett frekvensutrymme på totalt 60 MHz, och detta utrymme ska nu säljas till högstbjudande. Totalt rör det sig om fyra tillstånd om 2x5 MHz och ett tillstånd om 2X10 MHz. För konkurrensens skull har Post och Telestyrelsen (PTS) beslutat att en deltagare i auktionen maximalt får köpa 2x20 MHz vilket garanterar minst två tillståndshavare i bandet, men utesluter inte fler.

För att göra dessa siffror lite mer begripliga kräver ett 4g-band (mer tekniskt LTE-band) med full kapacitet 20 MHz, men det kan fungera även med mindre frekvensutrymme, men då får man räkna med lägre datahastigheter. Till detta ska tilläggas att högre datahastigheter än 100 Mbit/s normalt sett kräver att man utnyttjar mer än ett LTE-band samtidigt. Även om det är möjligt att en helt ny operatör etablerar sig i 700 MHz-bandet är det alltså troligare att det blir de befintliga som köper på sig för att förbättra kapaciteten.

Den stora fördelen med 700 MHz-bandet är att man, liksom för 800 och 900 MHz, får bättre räckvidd på radiosignalerna som har lättare att ta sig igenom husväggar och vegetation med mera. Alla har säkert upplevt att man har bättre täckning med GSM (2g) än 3g när man ska prata i telefon och det beror alltså på de frekvenser som används. 700 MHz-bandet är därför särskilt användbart för att förbättra mobildata i glesbygd.

Bland de remissvar som inkommit innan auktionen utlystes är det framför allt Säpo, Teracom och MSB som gjort sig hörda. Särskilt Säpo har velat stoppa auktionen med hänvisning till att man behöver ett nationellt radionät för datatrafik mellan myndigheter som brandkåren, polisen och sjukvården. PTS svar är att det har man redan gjort, 25 MHz närmare bestämt, i 700 MHz-bandet som inte går ut i auktionen utan sparas till ett eventuellt myndighetsnät.

Senast den 1 november ska de som vill delta i auktionen ha anmält sig. Själva auktionen, som pågår i flera rundor påbörjas den 1 december.

Källa