En kamera för två jobb

Samsung experimenterar med en ny roterande kamera för vikbara

Patentansökan avslöjar att Samsung testar en ny typ av mobilkamera.

Publicerad Uppdaterad

Samsung arbetar med en kreativ lösning för framtida mobilkameror - att förse telefonen med en enda kamera som kommer att fungera som både huvud- och frontkamera. Kameran sitter monterad på telefonens ena långsida och går att vrida 180 grader från att vara riktad mot användare hela vägen till att fungera som traditionell primär kamera. I Samsungs patentansökan visas en skiss för hur kameran kan se ut och fungera, och enligt skissen kommer kameran att kunna användas på vikbara telefoner.

Det är inte första gången som Samsung testar en roterbar kamera. De gjorde det redan med Samsung Galaxy A80 för ett par år sedan.

Nu är det inte säkert att den nya roterbara kameran kommer att dyka upp i någon framtida telefon bara för att det finns en patentansökan, men det visar i alla fall att Samsung arbetar med nya sätt att använda mobilkameror.

Källa