Varnar för höga ljudvolymer

Skydda hörseln med Android 14

Ny säkerhetsfunktion i Android 14 ska skydda användarens hörsel.

Med hörlurar är det lätt hänt att vrida upp volymen för mycket för att låta sig uppslukas av musiken, alternativt överrösta omgivningen. Det är dock något som lätt kan leda till hörselskador även efter en kort tids lyssnande. Android har länge haft en säkerhetsfunktion som varnar användaren när volymen höjs över 85 dB, men det är en varning som lätt kan ignoreras.

I Android 14 kommer det att introduceras en mer aktiv säkerhetsfunktion för att skydda användarens hörsel vid användandet av lurar. Enligt publikationen Android Police kallas funktionen ”Headphone loud sound alert” och använder en beräkning som tar hänsyn till beräknade ljuddoser istället för en fast volym. Analysen beräknar hur högt och potentiellt skadligt ljudet är, och kombinerar sedan det med ljuddämpning och -förstärkning över ett rullande 7-dagarsfönster. Vid de fyra första av de stegrande ljuddoserna visas en varning för hög volym samtidigt som systemet automatiskt sänker volymen till en säkrare nivå. Vid den femte och högsta ljuddosen visas istället "Volymen sänkt till säkrare nivå. Hörlurarnas volym har överskridit den säkra gränsen för den här veckan."

”Headphone loud sound alert” kommer dock inte att fungera med högtalare eller hörlurar som använder Bluetooth, eftersom den faktiska ljudnivån för dessa enheter kan ställas in oberoende av Android-enheten.