Digitalt men fysiskt

Statlig e-legitimation inget för mobilen

I utredningen om en statligt e-legitimation föreslås att göra den till ett fysiskt kort.

Utredningen angående införandet av ett statlig e-legitimation som uppnår den högsta så kallade tillitsnivån har nu lämnat in sitt första delbetänkande. Där föreslås det bland annat att e-legitimationen ska placeras på ett eget fysiskt kort.

Anledningen till förslaget om ett fysiskt kort är för att undvika det utredningen beskriver som tidsödande och komplicerade processer för att certifiera en mobilapplikation för många olika enheter. Det fysiska kortet ska kontaktlöst och kunna läsas av med NFC.

E-legitimationen föreslås ha en giltighetstid på fem år och innehålla namn, personnummer, bild på personens ansikte samt biometrisk data i form av fingeravtryck. Den ska även kunna utfördas till personer som saknar personnummer, och att man då istället ska använda ett så kallat samordningsnummer. E-legitimationen föreslås vara giltig från nio års ålder, bland annat för att barn ska kunna identifiera sig i takt med att nationella prov övergår till att bli digitala.

E-legitimationen ska utfördas av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), och det föreslås även att DIGG ska samarbeta antingen med Skatteverket eller Polisen för att kunna genomföra så kallade grundidentifieringar vid utförandet. Det föreslås för att de två myndigheterna redan besitter den nödvändiga kunskapen och resurserna för att genomföra grundidentifiering.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj år 2024 för att kunna gå vidare till lagrådsremiss och därefter proposition.