Små förändringar i övrigt

Svenskt genombrott för röstsamtal via 4G

Post och Telestyrelsen har släppt sin rapport om den svenska telekommarknaden.

Publicerad Uppdaterad

Rapporten som heter Svensk Telemarknad 2018 har släppts och den visar hur utvecklingen sett ut under året som varit. 

Post- och Telestyrelsen, PTS, redogör här för hur mobil och fast telefoni används samt hur dataanvändningen utvecklats även det mobilt och via kabel. Antalet mobilabonnemang har under året varit konstant jämfört med året innan, men dataanvändningen i mobilnäten har trots det ökat med 28 procent. Ökningen är dock något svagare än året innan då förbrukningen ökade 30 procent.

Voice over LTE ökar

En av de tydligaste förändringarna som rapporten visar är att röstsamtal i 4G-näten ökar kraftigt på bekostnad av samtalstrafik i 3G-nät. Under 2018 stod röstsamtal i 4G-näten för 25 procent av alla samtalsminuter. Det är en kraftig ökning från året innan då motsvarande siffra var endast en procent.

Som helhet minskar de samlade intäkterna inom elektronisk kommunikation och förklaringen till det är att antalet fasta telefoniabonnemang fortsatt minskar. Under 2018 gick antalet fasta telefonabonnemang ner till drygt två miljoner och sedan 2011 innebär det nästan en halvering av antalet abonnemang. 

Marknadsandelar för operatörerna

Ser vi på de olika mobiloperatörernas marknadsandelar har det under året inte skett några stora förändringar. Telia är fortfarande klart störst med en marknadsandel på 35,4 procent. De minskar något medan, Tele2 på andraplatsen, Telenor på tredjeplatsen och Tre på fjärdeplatsen alla ökar något. Tillsammans har de fyra stora operatörerna en marknadsandel på 96 procent och lämnar alltså 4 procent till övriga operatörer. 

Rapporten i sin helhet kan man ta del av hos PTS.

Källa