1
1
https://www.mobil.se/nyheter/telia-kan-stanga-delar-av-natet-for-att-spara-strom
573009
Nyheter
falskt
Dyrare energi drabbar Telias kunder

Telia kan stänga delar av nätet för att spara ström

Telias högre energikostnader kommer delvis att behöva bekostas av företagets kunder.

Det är Telias vd Allison Kirkby som i uttalanden har sagt att det kommer att bli fråga om prishöjningar på Telias tjänster. Den främsta anledningen till de ännu så långe ospecificerade höjningarna är ökade energikostnader. I år räknar företaget med en energinota på 2,2 miljarder vilket är en fördubbling jämfört med förra året. En del av de kostnaderna kommer att läggas över på Telias kunder.

Vilken omfattning prishöjningarna kommer att få finns det ännu ingen information om, men det är sagt att de kommer att påverkas av hur räntorna och inflationen utvecklas, samt inte minst förändringar i energipriserna. Enligt uppgift hade man i januari i fjol en kostnad på 500 kronor/megawattimme, medan det under tredje kvartalet i år låg som mest på 4000 kronor/megawattimme.

Ett annat sätt att spara energi som företaget undersöker är enligt Kirkby om det i högre grad går att stänga delar av näten nattetid när trafiken är låg, vilket skulle sänka energikostnaderna för företagets basstationer.