Kan gälla Iphone 8

Två nya Iphone-patent till Apple

Apple har beviljats flera patent som rimmar med Iphone 8-rykten.

Uppgifterna om att Iphone 8 kommer att få ”kantlös” skärm och Touch ID under skärmglaset stärks av två färska Apple-patent.

Publicerad Uppdaterad

Sajten Patently Apple noterar att Apple nu beviljats patent på två företeelser som förekommit i förhandsspekulationerna kring Iphone 8, nämligen en ”kantfri” skärm samt Touch ID inbyggt under glaset. Det är förstås oklart huruvida patenten har någon koppling till Iphone 8, men timing-mässigt stämmer det onekligen rätt bra. 

Ingen specifik enhet

Ritningarna i patentdokumenten föreställer inte någon specifik enhet, vilket oftast inte heller är fallet när Apple lämnar in dokument till det amerikanska patentverket. Men det har å andra sidan cirkulerat ihärdiga uppgifter om både ”kantfri” skärm och Touch ID inbyggt i skärmen när det gäller Iphone 8 under en längre tid. Skärmen ser ut att påminna om den lösning som Samsung använt på Galaxy S8 eller tidigare enheter under tilläggsnamnet Edge och beskrivs av Apple torrt som ”skärmyta med minskat gränsområde”. I texten beskrivs hur skärmen exempelvis kan böjas över telefonens långsidor. 

Enklare autentisering

Beskrivningen av Touch ID-funktionaliteten påminner om beskrivningen av ett patent som Apple beviljades redan i februari. Apple påpekar i dokumentet att lösningen möjliggör snabbare autentisering, eftersom man inte behöver lämna skärmytan med fingrarna. Huruvida det finns någon faktiskt koppling mellan de nyligen bevlijade patenten och den kommande topptelefonen är förstås omöjligt att säga. Det bör också påpekas att Apple ständigt ansöker om och beviljas mängder av patent.

Källa